Metla Hanke 3520

Metsäsektorin suhdannekatsaus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2012   Asiasanat: ennustaminen, kehittäminen, mallintaminen, metsäsektori, metsäteollisuustuotteet, raakapuu, suhdannevaihtelut, työvoima, yksityismetsätalous
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Hanke tuottaa vuosittain lokakuun loppupuolella Metsäsektorin suhdannekatsauksen ja toukokuussa suppean Metsäsektorin suhdannetiedotteen. Katsauksesta julkaistaan marraskuun lopussa hieman suppeampi Finnish Forest Sector Economic Outlook. Katsauksessa kuvataan ja analysoidaan alan suhdannekehitystä metsäteollisuustuotteiden vientimarkkinoilta puumarkkinoille ja metsätalouteen. Ennusteita esitetään muun muassa Suomen metsäteollisuustuotteiden vientimäärille ja -hinnoille, raakapuun hakkuille ja hinnoille, työvoiman kehitykselle sekä yksityismetsätalouden kannattavuudelle. Suhdannekatsauksessa on myös lyhyitä erityisartikkeleja alan ajankohtaisista kysymyksistä. Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisesti katsauksen sisältöä ja julkaisumuotoja sekä ennusteiden taustalla olevia taloudellisia malleja.

Hankkeen vetäjä: Sevola, Yrjö

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka (2009), Hänninen, Riitta, VA (2009-12), Leppänen, Jussi, VA (2009-12), Mutanen, Antti, JO (2009-12), Ollonqvist, Pekka (2009-10), Uotila, Esa, VA (2009-12), Valtonen, Kari (2009-12), Viitala, Esa-Jussi, VA (2010-12), Viitanen, Jari, JO (2009-12), Västilä, Sinikka, VA (2010-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute