Metla Hanke 3519

Ympäristötekijöiden ja perimän vaikutus puukuitujen muodostumiseen ja ominaisuuksiin

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2012   Asiasanat: jällen toiminta, kuusi, mänty, perimä, sädekasvu, sään vaikutus kasvuun

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan puuaineen muodostumista ja puiden kasvunvaihtelua yksittäisten kuitujen tasolla sekä sitä sääteleviä tekijöitä eri aikajänteillä. Sädekasvun vaihtelua kasvukauden aikana tutkitaan analysoimalla säätekijöiden ja perimän vaikutusta puuaineen muodostumiseen. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa (1) tutkitaan säätekijöiden vaikutusta puuaineen muodostumiseen, ja (2) analysoidaan perimän vaikutusta puuaineen muodostumiseen ja puiden sopeutumiseen ilmaston muutokseen.

Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan yhteistyönä Helsingin yliopiston Metsäekologian laitoksen kanssa prosessimalleja, joilla mallinnetaan puuaineen muodostumisen fysiologisia mekanismeja koko puun tasolla. Tavoitteena on (3) tutkia puiden yhteyttämistä kasvukauden aikana, sekä ilmaston ja ravinteiden saatavuuden vaikutusta yhteyttämistuotteiden allokointiin puun eri osiin, (4) tutkia veden jännityksen ja ravinteiden saatavuuden vaikutusta nilakuljetukseen ja puuaineen muodostumiseen, (5) mallintaa puuaineen muodostumisen fysiologisia mekanismeja koko puun tasolla ja (6) ennustaa vaihtoehtoisten ilmastonmuutosskenaarioiden vaikutuksia puiden kasvutrendeihin ja puuaineen ominaisuuksiin.

Hankkeen vetäjä: Mäkinen, Harri
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5265
Sähköpostiosoite: harri.makinen@luke.fi

Muut tutkijat: Henttonen, Helena, VA (2012), Nöjd, Pekka, VA (2009-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute