Metla Project - Phenology and crop forecasts of forest plants in changing climate

Publications

(Total 36)

[  Peer-reviewed papers  |  Other papers  ]

Peer-reviewed papers

2013

Manninen, Outi & Tolvanen Anne 2013. N-fertilization and disturbance impacts and their interaction in forest-tundra vegetation. Plant Ecology 214(12): 1505-1516. [CrossRef]

Turtiainen, M., Miina, J., Salo, K. & Hotanen, J.-P. 2013. Empirical prediction models for the coverage and yields of cowberry in Finland. Silva Fennica 47(3). 22 p. [CrossRef] [pdf]

2012

Eeva, T., Andelmin, P., Hokkanen, T., Riivari, P., Ahola, M., Laaksonen, T. & Lehikoinen, E. 2012. Breeding time trends of the Crested Tit (Lophophanes cristatus) in southern Finland: comparison of data sources. Journal of Ornithology 153(3): 653-661. [CrossRef] [pdf]

Elmendorf, S.C. et al. (46 authors, from FFRI Tolvanen, A.). 2012. Global assessment of experimental climate warming on tundra vegetation: heterogeneity over space and time. Ecology Letters 15(2): 164-175. [CrossRef]

Elmendorf, S.C. et al. (49 authors, from Metla Tolvanen, A.) 2012. Plot-scale evidence of tundra vegetation change and links to recent summer warming. Nature Climate Change 2(8): 453-457. [html]

2011

Lindén, A., Lehikoinen, A., Hokkanen, T. & Väisänen, R.A. 2011. Modelling irruptions and population dynamics of the great spotted woodpecker - joint effects of density and cone crops. Oikos 120: 1065-1075. [CrossRef] [url]

Pukkala, T., Lähde, E., Laiho, O., Salo, K. & Hotanen, J.-P. 2011. A multifunctional comparison of even-aged and uneven-aged forest management in a boreal region. Canadian Journal of Forest Research 41: 851-862. [CrossRef]

Turtiainen, M., Salo, K. & Saastamoinen, O. 2011. Variations of yield and utilisation of bilberries (Vaccinium myrtillus L.) and cowberries (V. vitis-idaea L.) in Finland. Silva Fennica 45(2): 237-251. [CrossRef]

2010

Miina, J., Pukkala, T., Hotanen, J.-P. & Salo, K. 2010. Optimizing the joint production of timber and bilberries. Forest Ecology and Management 259(10): 2065-2071. [CrossRef] [pdf]

Pukkala, T., Hokkanen, T. & Nikkanen, T. 2010. Prediction models for the annual seed crop of Norway spruce and Scots pine in Finland. Silva Fennica 44(4): 629-642. [CrossRef] [pdf]

Ranta, E., Lindström, J., Kaitala, V., Crone, E., Lundberg, P., Hokkanen, T. & Kubin, E. 2010. Life history mediated responses to weather, phenology and large-scale population patterns. In: Hudson, I. L & Keatley, M. R. (eds.). Phenological Research. Springer, Dordrecht Heidelberg London New York, Netherlands. p. 321-338. ISBN 978-90-481-3335-2 ISBN 978-90-481-3334-5 [CrossRef]

2009

Karlsen, S.R., Høgda, K.A., Wielgolaski, F.E., Tolvanen, A., Tømmervik, H., Poikolainen, J. & Kubin, E. 2009. Growing-season trends in Fennoscandia 1982-2006, determined from satellite and phenology data. Climate Research 39(1): 275-286. [CrossRef]

Miina, J., Hotanen, J.-P. & Salo, K. 2009. Modelling the abundance and temporal variation in the production of bilberry (Vaccinium myrtillus L.) in Finnish mineral soil forests. Silva Fennica 43(4): 577-593. [CrossRef] [pdf]

Ruokolainen, L. & Salo, K. 2009. The effect of fire intensity on vegetation succession on a sub-xeric heath during ten years after wildfire. Annales Botanici Fennici 46: 30-42.

Sarala, M., Taulavuori, E., Karhu, J., Savonen, E.-M., Laine, K., Kubin, E. & Taulavuori, K. 2009. Improved elongation of Scots pine seedlings under blue light depletion is not depended on resource acquisition. Functional Plant Biology 36: 742-751. [CrossRef]

Other papers

2014

Miina, J, Hotanen, J.-P. & Salo, K. 2014. Mustikan ja puun yhteistuotannon vaikutus metsikön käsittelyyn. Julkaisussa: Tyrväinen, L., Kurttila, M., Sievänen, T. & Tuulentie, S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. Suomen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Kirjokansi 90 s. 226. ISBN 978-952-222-587-0

Tillman-Sutela, E. & Kauppi, A. 2014. Maturity of surface structures in northern Pinus sylvestris L. seeds: A key to improved prediction of germination potential. Flora 209(1): 45-53. [CrossRef]

2013

Miina, J., Kurttila, M. & Salo, K. 2013. Kauppasienisadot itäsuomalaisissa kuusikoissa - koealaverkosto ja tuloksia vuosilta 2010-2012. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 266. 30 s. [pdf] [html]

Saastamoinnen, O., Turtiainen, M. & Salo, K. 2013. Mustikan ja puolukan sadot ja talteenotto Pohjois-Suomessa - kohti systemaattista marjatalouden tarkastelua. Julkaisussa: Peltola, R. & Soppela, K. (toim.). Luonnontuotealan valtakunnallinen tutkimusseminaari. MTT Raportti 87: 18-20. ISBN 978-952-487-438-0 ISBN 978-952-487-440-3

Salo, K. 2013. Kauppasieniä ja sienitaidetta Katalonian mäntymetsissä Espanjassa. Sienilehti 65(4): 106-111.

Salo, K., Miina, J., Kurttila, M. & Päivänurmi, M. 2013. Mustatryffelin, Tuber melanosporum, viljely Kataloniassa Espanjassa. Sienilehti 65(2): 38-42.

Tolvanen, A. 2013. Seasonal changes mapped by satellite. (News & Views from SNS -artikkeli). Scandinavian Journal of Forest Research 28(2): 203-204. [pdf]

Turtiainen, M., Miina, J., Salo, K. & Hotanen, J.-P. 2013. Mittausaineistoihin perustuvat puolukan peittävyys- ja satomallit. Metsätieteen aikakauskirja 2013(4): 708-709. [CrossRef]

2012

Holopainen, J., Gregow, H., Helama, S., Kubin, E., Lummaa, V. & Terhivuo, J. 2012. Suomen kasvifenologisista havainnoista 1700-luvun puolivälistä nykypäivään. (History of Finnish plant phenological observations since the 1750s). Sorbifolia 43(2): 51-66.

Kubin, E., Poikolainen, J., Salo, K., Hokkanen, T., Pasanen, J. & Tolvanen, A. 2012. Fenologiset seurannat antavat tietoa ilmaston muuttumisesta. Julkaisussa: Vapaavuori, E. & Jortikka, S. (anonyymeinä). (toim.). Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) -tutkimusohjelman loppuraportti. Metsäntutkimuslaitos, s. 5 s. [html] [url]

Vapaavuori, E., Pulkkinen, P., Haapanen, M., Helmisaari, H.-S., Ilvesniemi, H., Korpela, L., Kubin, E., Leppälammi-Kujansuu, J., Mikkola, K., Pasanen, J., Poikolainen, J., Rautio, P., Repo, T., Roitto, M., Rousi, M., Salemaa, M., Tamminen, M., Tamminen, P., Tonteri, T. & Varis, S. 2012. Metsäpuiden ja -kasvien sopeutuminen nyt ja tulevaisuudessa. Julkaisussa: Asikainen, A., Ilvesniemi, H., Sievänen, R., Vapaavuori, E. & Muhonen, T. (toim.). Bioenergia, ilmastonmuutos ja Suomen metsät. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 240: 97-120. ISBN 978-951-40-2378-1 [html]

2011

Salo, K. 2011. Collectable forest products. In: Rantala, S. (ed.). Finnish Forestry - Practice and Management. Metsäkustannus, Helsinki. p. 215-228. ISBN 978-952-5694-62-8

Tolvanen, A. 2011. Ihmisen jälki tunturissa. Julkaisussa: Niemelä, J., Furman, E., Halkka, A., Hallanaro, E.-L. & Sorvari, S. (toim.). Ihminen ja ympäristö. Gaudeamus, s. 169-177. ISBN 978-952-495-217-2

Turtiainen, M., Salo, K. & Saastamoinen, O. 2011. Mustikan ja puolukan satojen ja talteenottoasteiden vaihtelu Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 3/2011: 252-253.

2010

Karlsen, S.R., Høgda,, K.A., Tolvanen, A., Johansen, B. & Elvebakk, A. 2010. New satellite-based maps of the growing season north of 50°N. Proceedings of SPIE 7840(23). 8 p. [CrossRef]

Lehikoinen, A., Väisänen, R.A. & Hokkanen, T. 2010. Siemen- ja marjalintujen runsaus Suomessa erilaisina puiden satotalvina 1957-2009. Summary: Variation of abundance in 14 bird species in relation to the seed and berry crop of trees in Finland in winters 1957-2009. Linnut-vuosikirja 2009: 90-99.

Miina, J., Hotanen, J.-P. & Salo, K. 2010. Mustikan peittävyys ja mustikkasadon vuotuinen vaihtelu kivennäismaan metsissä. Metsätieteen aikakauskirja 1/2010: 90-91. [pdf]

2009

Kubin, E. & Poikolainen, J. 2009. Fenologinen seuranta. Julkaisussa: Niemi, J. (toim.). Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö - Finnish environment - Miljön i Finland 11: 35. ISBN 978-952-11-3413-5 ISBN 978-952-11-3412-8

Kubin, E. & Poikolainen, J. 2009. Plant phenology. In: Niemi, J. (ed.). Environmental monitoring in Finland 2009-2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. The Finnish Environment 12: 19. ISBN 978-952-11-3421-0 ISBN 978-952-11-3420-3 [url]

Salo, K. 2009. Marja- ja sienisatoennusteet. Julkaisussa: Niemi, J. (toim.). Ympäristön seuranta Suomessa 2009-2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristö 11: 34. ISBN 978-952-11-3413-5 ISBN 978-952-11-3412-8 [url]

Salo, K. 2009. Annual forecast and inventory system of bilberry, cowberry and commercial mushrooms. In: Niemi, J. (ed.). Environmental monitoring in Finland 2009-2012. Suomen ympäristökeskus, Helsinki. The Finnish Environment 12: 19-20. ISBN 978-952-11-3421-0 ISBN 978-952-11-3420-3 [url]


Top of page

Updated 07.11.2015
Comments