Metla Hanke 3517

Metsäkasvien fenologia ja satoennusteet muuttuvassa ilmastossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2015   Asiasanat: Ilmaston lämpeneminen, marja- ja sienisadot, metsäekosysteemi, metsäpuiden siemensadot
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Ilmastonmuutoksen tutkimisen merkitys on korostunut viime aikoina, sillä ilman keskilämpötilan on raportoitu kohoavan. Ilmaston lämpeneminen häiritsee metsäkasveille kehittynyttä vuosirytmiä ja voi siten huonontaa marja- sekä siemensatojen määrää ja laatua. Fenologiatutkimuksessa selvitetään tätä kasvien rytmiikkaa ja pitkät havaintosarjat kertovat muuttuvista ympäristöoloista. Fenologinen havainnointi on siten yksinkertainen ja tehokas keino tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäluontoon. Esitetyn hankkeen tulosten avulla tarkennetaan metsäkasvien fenologisten ilmiöiden ja marja- sekä siemensatojen ajoittumista ja tämän mahdollisia muutoksia sekä muutosten yhteyttä ilmaston lämpenemiseen. Lisäksi saadaan tarkempaa lajispesifistä tietoa puiden välisistä paikallisista ja alueellisesta eroista ilmaston muuttuessa.

Hankkeen vetäjä: Kubin, Eero
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin@luke.fi

Muut tutkijat: Hokkanen, Tatu, VA (2011-15), Hotanen, Juha-Pekka, JO (2013,2015), Häkkinen, Risto (2011), Manninen, Outi (2011-12), Poikolainen, Jarmo, OU (2011-15), Salo, Kauko, JO (2011-15), Savonen, Eira-Maija, PA (2011,2013), Tillman-Sutela, Eila (2011-13)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute