Metla Hanke 3516

Boreaaliset metsäsammalet typpilaskeuman indikaattoreina

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2009-2014   Asiasanat: bioindikaattori, biomassa, ilmasto, kasvupaikka, kerrossammal, kriittinen kuorma, raskasmetallilaskeuma, seinäsammal, typpilaskeuma, typpipitoisuus
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan yleisten boreaalisten metsäsammalten käyttökelpoisuutta typpilaskeuman indikaattoreina Suomessa selvittämällä, miten kasvuympäristö, laskeuman laatu ja sammalista itsestään johtuvat tekijät vaikuttavat niiden typpipitoisuuteen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan sammalten ja niiden pinnalla elävien syanobakteerien merkitystä metsäekosysteemin typpikierrossa. Tutkimukset parantavat sammalten arvoa typpilaskeuman indikaattoreina ja tukevat valtakunnallisia kartoituksia, joissa selvitetään typpi- ja raskasmetallilaskeuman alueellista ja ajallista vaihtelua Suomessa osana eurooppalaista kartoitusta. Seuraava kartoitus tehdään tässä hankkeessa vuonna 2010. Tuloksia voidaan käyttää typen kriittisen kuorman arvioinnin apuna, ja ne lisäävät tietoa typpilaskeuman biologisesta vasteesta luonnonoloissa. Pitkäaikaisen matalan typpilaskeuman tiedetään muuttavan mm. kasvilajien välisiä runsaussuhteita, lisäävän sienitautien todennäköisyyttä ja vaikuttavan maaperän mikrobiyhteisöjen rakenteeseen. Erityisesti sammallajit reagoivat herkästi typen lisääntymiseen. Hankkeen tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi myös tutkimuksissa, joissa selvitetään typpilaskeuman vaikutusta pohjoisten vähäravinteisten metsäekosysteemien yleiseen rehevöitymiskehitykseen.

Hankkeen vetäjä: Piispanen, Juha
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Oulun toimipaikka, PL 413, 90014 Oulun yliopisto
Puhelin: 029 532 3720
Sähköpostiosoite: juha.piispanen@luke.fi

Muut tutkijat: Lindroos, Antti-Jussi, VA (2010), Mäkipää, Raisa, VA (2010,2012), Poikolainen, Jarmo, OU (2010-14), Salemaa, Maija, VA (2010-14), Smolander, Aino, VA (2010,2012)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute