Metla Hanke 3506

Metsätalouden vesistökuormituksen ennustaminen ja torjunta: FEMMA-laskentatyökalun kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2012   Asiasanat: GIS, fosfori, hydrologia, kiintoaine, matemaattiset mallit, pohjavesi, typpi, valuma-alue, valunta, vesistökuormitus
Tutkimushankeryhmä: Metsätalouden vesistökuormituksen ennustaminen ja torjunta; laskentatyökalujen kehittäminen

Tavoitteet

Tämän hankkeen tavoitteena on koordinoida Metlassa tehtävää metsätalouden vesistökuormitustutkimuksen laskentatyökalujen käyttöä ja kehittää laskentatyökaluja. Varsinainen mallin sovellustyö erilaisten ongelmien tarkasteluun toteutetaan erillisissä tutkimushankkeissa. Hanke jakaantuu kolmeen osahankkeeseen joilla on omat tavoitteet: 1) Valtakunnalliset ja alueelliset vesistökuormituslaskelmat Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää valtakunnallista vesistökuormituksen laskentatyökalua yhteistyössä SYKE:n ja Tapion kanssa. 2) FEMMA -mallinnustyökalun kehittäminen Tavoitteena on kehittää prosessipohjaista latvavaluma-alueelle sopivaa FEMMA-mallinnustyökalua siten, että sillä voidaan laskea vesi- ja typpivirtojen lisäksi fosfori- ja kiintoainevirrat vesistöihin ja arvioida eri vesiensuojelutoimien tehokkuutta. 3) Mallien kehittämistä varten tarvittavan kokeellisen tiedon tuottaminen. Tavoitteena on kuvata FEMMA- mallissa tarkemmin typen hajotusprosessit maaperässä ja lumen kertyminen ja sulaminen erilaisilla metsikkökuvioilla. Lisäksi tuotetaan aineistoa ominaiskuormituslukujen tarkentamista varten. VALU-hanke: Kangasmaan päätehakkuun ja maan muokkauksen vaikutus veden ja ravinteiden kiertoon.

Hankkeen vetäjä: Finér, Leena
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3067
Sähköpostiosoite: leena.finer@luke.fi

Muut tutkijat: Hökkä, Hannu, RO (2012), Kaila, Annu (2009), Koivusalo, Harri (2008-09), Koskela, Merja-Leena, VA (2012), Lappalainen, Mari (2008-12), Launiainen, Samuli, JO (2010-12), Lauren, Ari, JO (2008-12), Nieminen, Mika, VA (2012), Piirainen, Sirpa, JO (2008-12), Pyy, Veera (2010), Ruokolainen, Maija, VA (2008,2010), Sarkkola, Sakari, JO (2012), Vuollekoski, Martti, VA (2010-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute