Metla Hanke 3504

Muuttuva Venäjä - metsä- ja talouspolitiikan sekä liiketoimintaympäristön muutosten vaikutukset Venäjällä ja Suomessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2010   Asiasanat: Venäjä, investoinnit, kansainvälinen kauppa, kantohinnat, liiketoimintajohtaminen, liiketoimintakulttuuri, metsäpolitiikka, metsävarat, raakapuu, sahatavara, yhteisverkostot, yhteisyritykset
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankeryhmän tavoitteena on lisätä ymmärtämystä Venäjän metsäsektorissa käynnissä olevista muutoksista, jotka liittyvät erityisesti metsäpolitiikkaan, raakapuun ja sahatavaran ulkomaankauppaan, metsä- ja puualan yritysten liiketoimintamahdollisuuksiin ja -vaihtoehtoihin. Muutoksia tarkastellaan erityisesti Suomen metsäsektorin näkökulmasta. Tutkimus tuottaa tietoa, joka auttaa suomalaisia metsäsektorin yrityksiä varautumaan, sopeutumaan ja reagoimaan Venäjän ja Suomen metsäsektoreiden toimintaedellytyksissä tapahtuviin muutoksiin ja etsimään keinoja liiketoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen vetäjä: Karjalainen, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3080
Sähköpostiosoite: timo.karjalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Gerasimov, Yury, JO (2009-10), Hautamäki, Sanna (2008), Karvinen, Sari, JO (2009), Kilpeläinen, Harri, JO (2008-09), Kähkönen, Tanja (2008), Leinonen, Timo, JO (2008-09), Mutanen, Antti, JO (2008,2010), Ollonqvist, Pekka, JO (2008-10), Pirhonen, Ilkka, JO (2008), Tirkkonen, Hanna-Riikka (2009), Toropainen, Mikko, JO (2008-10), Verkasalo, Erkki, JO (2008), Viitanen, Jari, JO (2008-10), Välkky, Elina, JO (2009-10), Wall, Tapio, JO (2009)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute