Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Hankkeet » 3503

Puuraaka-aineen mittaus, laadutus ja arvon määritys
puukaupan ja puunhankinnan tukena

Sivukartta | Haku
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Puuraaka-aineen mittaus, laadutus ja arvon määritys -tutkimus luo pohjaa onnistuneelle puukaupalle ja puunhankinnalle


Tutkimuksen avulla tuotetaan uutta tietoa ja kehitetään menetelmiä puuraaka-aineen mittaukseen, laadutukseen ja arvon määritykseen.

Tietoa tarvitsevat niin metsänomistajat, puunhankkijat kuin puunkäyttäjätkin. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi puukauppaan liittyvissä metsävaratieto- ja metsäsuunnittelupalveluissa sekä puukaupan hinnoittelumenetelmissä. Tällä tavalla parannetaan puuraaka-aineen saatavuuden, raaka-aineen arvonlisän maksimoinnin ja arvonlisän oikeudenmukaisen jakautumisen edellytyksiä.

Puunhankintayritysten päätösten tueksi kehitetään malleja ja menetelmiä, joiden avulla puunhankintaa voidaan suunnitella kustannustehokkaasti. Puukaupassa ja puunhankinnassa sekä puuraaka-aineen jalostuksessa tarvitaan myös entistä tarkempaa tietoa työstettävän raaka-aineen dimensioista ja laadusta.

Ajankohtaista

 

Puun korjuu ja käyttö -uutiskirjeet


Tutustu puukauppa -teemaan metsäsuunnittelun ja puuntutkimuksen näkökulmasta. Uutiskirje 2/2010.

 

Hankkeen 3503 tiedot

Hankkeen vetäjä:
Tutkija Jukka Malinen
jukka.malinen(at)metla.fi
p. 029 5323124
Metla/Joensuu
PL 68, 80101 Joensuu

Tutkijaryhmä:
Henrik Heräjärvi
Lauri Hjelm
Pekka Hyvönen
Harri Kilpeläinen
Jari Lindblad
Erkki Pesonen
Seija Sirkiä
Erkki Verkasalo
Tapio Wall

Kesto: 2008-2012

Asiasanat: myyntiarvo, arvoketjut, jalostusarvo, laatuluokitus, puukauppa, puutavaralaji, puutavaran laatu, puutavaranmittaus.

Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut (PUU)

Päivitetty:20.4.2012/MLin | Copyright Metla | Palaute