Metla Hanke 3502

Puurakentamisen yhteistyöverkostot, innovaatiotoiminta ja uudet tuote-ja palvelukonseptit

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: aluepolitiikka, aluetalous, arvoketju, asiakasarvo, asiakaslähtöisyys, elinkeinopoltiikka, innovaatio, innovaatiopolitiikka, innovaatioprosessi, kansantalous, kilpailu, kysyntä, liiketalous, liiketoimintakonsepti , markkinat, markkinointi, palvelukonsepti, puurakentaminen, puutuotteet, tuotekonsepti, yritysverkosto
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Hanke sisältyy vuonna 2008 Kustannustehokas puunhankinta ja -käyttö puutuotearvoketjuissa –hankeryhmään (3498 Heräjärvi, hankeryhmän tavoitteet). Hankeryhmän teemat (metsäteknologia, puunhankinta, puukauppa, puuraaka-aineosaaminen, puutuote- ja teknologiaosaaminen, puumarkkinatiede, yrityksen taloustiede) liittyvät yhteen puun hankinnan, jalostuksen ja markkinoille viennin asiakasohjautuviksi arvoketjuiksi, joita ei kokonaisuudessa hallita riittävästi. Hankeryhmän tavoitteet ja kuvaus on esitetty tarkemmin erillisellä hankesuunnittelulomakkeella ”Kustannustehokas ainespuun hankinta ja käyttö” -tutkimusohjelman valmisteluhanke.

Hankkeen vetäjä: Rimmler, Thomas
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5349
Sähköpostiosoite: thomas.rimmler@metla.fi

Muut tutkijat: Enroth, Raija-Riitta (2008), Lähtinen, Katja (2009), Mantere, Juha (2011), Nummelin, Tuomas, VA (2011), Ollonqvist, Pekka, JO (2008-11), Perttula, Sini (2011), Riala, Maria, VA (2010-11), Räty, Tarmo, JO (2009-11), Toropainen, Mikko, JO (2008-11), Valtonen, Kari, VA (2008-09)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute