Metla Hanke 3500

Varustelun ja lisälaitteiden mahdollisuudet metsäkoneiden käytön tehostamisessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2010   Asiasanat: Metsäkoneet, kannattavuus, lisälaitteet, turvemaat, varustelu
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Työllisyyden kausivaihtelu on yksi puunkorjuun ongelmista. Se rasittaa pääomavaltaisen toimialan taloutta, aiheuttaa ongelmia puuhuollon toimivuudessa ja vaikeuttaa myös ammattitaitoisen työvoiman saamista ja pysymistä alalla. Kausivaihtelun vaikutukset kulminoituvat erityiskohteiden puunkorjuussa. Erikoiskohteita ovat esimerkiksi suometsien puunkorjuu ja kuusikoiden harvennukset, joiden korjuu on rakentunut talven varaan. Ilmastossa tapahtuvat muutokset korostavat kausivaihtelun merkitystä.

Hankkeessa tutkitaan koneiden varustelun ja erilaisten lisälaitteiden antamia mahdollisuuksia korjuukaluston käytön tehostamisessa ja puuhuollon ympärivuotisuuden turvaamisessa. Samalla pyritään aktivoimaan kone- ja lisälaitekehitystä ja osallistumaan kehityshankkeisiin yhdessä kone- ja laitevalmistajien kanssa. Varustelu liittyy pääsääntöisesti peruskoneen käytön tehostamiseen lisälaitteiden ollessa enemmän työtehtävään suuntautuneita. Lisälaitteisiin kuuluvat mm. erilaiset metsäenergian korjuuseen soveltuvat lisälaitteet sekä metsänhoitotöihin (maanmuokkaus, kylvö, istutus, raivaus) liittyvät laitteet Tavoitteena on suometsien ja kuusikkoharvennusten korjuuajan pidentäminen (erikoistelat, rengasratkaisut) ja toisaalta konekapasiteetin turvaaminen, tehokas hyödyntäminen ja yrittäjien kannattavuuden parantaminen.

Hankkeen vetäjä: Siren, Matti
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2335
Sähköpostiosoite: matti.siren@metla.fi

Muut tutkijat: Ala-Ilomäki, Jari, VA (2010), Mikkola, Tuomas (2009-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute