Metla Hanke 3498

Puu-ohjelman koordinaatiohanke

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2014   Asiasanat: arvoketjut, julkinen tuki, kannattavuus, kaukokuljetus, kilpailu, metsäteknologia, puukauppa, puumateriaalitiede, puunhankinta, puunkorjuu, puuraaka-aineet, puurakentaminen, puutuotemarkkinat, puutuoteteollisuus, puutuotteet, raakapuu, ympäristösuorituskyky
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Tutkimusohjelman toiminnallinen tavoite Metlassa on koordinoida ja vahvistaa Metlan sisäistä yhteistyötä tieteenalojen välillä ainespuun hankinnan, käytön, puutuotteiden ja puutuoteteollisuuden ja asiakasmarkkinoiden teema-alueilla. Toteutuessaan tämä tavoite tehostaa Metlan resurssien käyttöä ja vahvistaa Metlan kykyä vastata elinkeinoelämän ja julkispäättäjien t&k-tarpeisiin tällä teema-alueella.

Tutkimusohjelman teemat (metsäteknologia, puunhankinta, puukauppa, puuraaka-aineosaaminen, puutuote- ja teknologiaosaaminen, puumarkkinatiede, yrityksen taloustiede) liittyvät yhteen puun hankinnan, jalostuksen ja markkinoinnin arvoketjuiksi, joita ei kokonaisuuksina hallita vielä riittävästi. Tutkimusohjelman sisältötavoitteet ovat: 1.nostaa Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä puutuote- ja metsäteknologiateollisuuden markkinoilla, 2.parantaa metsätalouden kannattavuutta, 3.tukea uusien tuote-, palvelu-, prosessi- sekä liiketoimintamallien kehittämistä ja käytäntöön vientiä, 4.tuottaa ja välittää tutkimustietoa puuraaka-aineiden tuoteryhmä- ja asiakasvaatimuksia vastaavasta saatavuudesta, puun ja puutuotteiden markkina-arvosta sekä käytön hyväksyttävyydestä, kilpailukyvystä ja kestävyydestä kotimaassa ja vientimarkkinoilla, 5.nostaa suomalaisen metsävarojen hallintajärjestelmän kilpailukykyä ja toiminnallisuutta integroimalla ne jalostavan teollisuuden raaka-ainehankintaan, 6.tukea erityisesti metsäteknologia- ja puutuoteteollisuuden pk-yritysten ja myös suuryritysten tuote- ja teknologiakehitystä sekä verkottuneiden arvoketjujen muodostumista uusilla markkina-alueilla, 7.vahvistaa erityisesti maaseudun ja maakuntien elinkeinoja ja elinvoimaisuutta sekä puunhankinta- ja puutuotealojen pk-sektoria.

Hankkeen vetäjä: Heräjärvi, Henrik
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3037
Sähköpostiosoite: henrik.herajarvi@luke.fi

Muut tutkijat: Antikainen, Jukka, JO (2011-13), Korpunen, Heikki (2010-11), Möttönen, Veikko, JO (2012-13), Ollonqvist, Pekka (2010), Pirhonen, Ilkka (2011), Rimmler, Thomas, JO (2010,2013), Rummukainen, Arto, VA (2012), Siren, Matti, VA (2010-14), Valtonen, Kari (2010), Venäläinen, Martti, PU (2012-13), Verkasalo, Erkki, JO (2010-14)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute