Metla Hanke 3495

Bioenergia- ja metsäteollisuustuotteidenmarkkinat: kansainvälinen toimintaympäristö ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin (lyhenne: Metsäbiotalous)

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: bioenergia, metsäteollisuuden markkinat, tulevaisuuden skenaariot, vaikutukset Suomessa
Tutkimusohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan metsäbioenergia- ja metsäteollisuustuotteiden markkinoita. Tutkimus pyrkii vastamaan kysymykseen, miten nämä markkinat kehittyvät globaalisti ja Suomessa pitkällä aikavälillä? Erityisesti tutkimus keskittyy metsäbioenergian ja metsäteollisuustuotteiden kysyntäkehityksen sekä Suomessa sijaitsevan tuotannon kehityksen arvioimiseen.

Suomessa metsäbiomassaa käyttävät energian tuotantoon (sähkö, lämpö, polttoaineet) suuremmassa määrin metsäteollisuus, energiateollisuus ja lämpöyrittäjät. Näistä määrällisesti merkittävintä on metsäteollisuuden sähkön ja lämmön tuotanto. Metsäteollisuuden tuottamaa energiaa käytetään pääasiassa omassa tuotantoprosessissa, mutta toimiala myy myös kaukolämpöä ja sähköä verkkoon. Metsäteollisuuden energiatuotannon ominaispiirre on se, että energiaa tuotetaan samanaikaisesti metsäteollisuustuotteiden kanssa. Toisin sanoen kyseessä on yhteistuotanto, jossa energian ja metsäteollisuustuotteiden tuotantomahdollisuudet ovat toisistaan riippuvia. Tämän seikan takia on erityisen tärkeä arvioida samanaikaisesti metsäteollisuustuotteiden ja energian tuotannon kehitystä. Tarve tulee nykyistäkin tärkeämmäksi metsäbiojalostamoihin tapahtuvien investointien myötä.

Tutkimushankkeen konkreettiset tavoitteet ovat seuraavat:

1. Tutkimus palvelee mm. metsä- ja energiapolitiikan sekä yritysten investointien suunnittelua tuottamalla arvioita metsäbioenergian ja metsäteollisuustuotteiden pitkän aikavälin kysyntäkehityksestä sekä Suomessa sijaitsevan tuotannon mahdollisuuksista. Tutkimuksen lopputulokset ajoittuvat ajankohtaan (2010), jolloin todennäköisesti suunnitellaan vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeistä hallitusohjelmaa.

2. Tutkimushanke seuraa ja tuottaa tietoa metsäbioenergian ja metsäteollisuustuotteiden toimintaympäristön kehityksestä. Miten esimerkiksi taloudellinen, poliittinen, teknologinen ja ympäristökehitys vaikuttavat metsäbioenergian ja metsäteollisuustuotteiden näkymiin Suomessa. Tuotetaan analyyttisia, systemaattisia ja riippumattomia arvioita toimintaympäristön kehityksestä ja osallistutaan aihepiirin keskusteluun ja välitetään informaatiota eri foorumeilla.

3. Tutkimus kehittää menetelmiä arvioida metsäbioenergian ja metsäteollisuustuotteiden kysyntää pitkällä aikavälillä. Tämä on tavoite, jonka kohderyhmänä on erityisesti tutkimusyhteisö.


Hanke liittyy läheisesti Metsien käytön tulevaisuus Suomessa-hankkeeseen.


Hankkeen vetäjä: Hetemäki, Lauri
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2111
Sähköpostiosoite: lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tutkijat: Hänninen, Riitta, VA (2009)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute