Metla Hanke 3493

Nisäkkäiden aiheuttamat metsätuhot muuttuvassa ilmastossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2012   Asiasanat: Alces alces, Capreolus capreolus, Microtus agrestis, Myodes glareolus, Odocoileus virginianus, Picea abies, hirvi, hirvieläin, ilmastonmuutos, kuusi, levinneisyysmuutokset, metsäkauris, metsämyyrä, myyrä, nisäkkäät, pedot, peltomyyrä, populaatiodynamiikka, ravinnon laatu, taloudelliset vaikutukset, tuhot, valkohäntäkauris, vuodenaikaisuus
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään ilmastonmuutoksen mahdollisia vaikutuksia pahimpien tuhonisäkkäiden kantoihin sekä niiden aiheuttamien metsätuhojen määrään ja laatuun. Samalla arvioidaan tuhojen yhteiskunnalliset ja kansantaloudelliset vaikutukset sekä esitetään toimenpiteitä, joilla tuhojen riskiä voidaan tulevaisuudessa minimoida.

Nisäkkäiden aiheuttamien metsätaloudellisten tappioiden arvioiminen ja ehkäiseminen vaatii perusteellista tietoa tuhonisäkkäiden kannanvaihteluita säätelevistä mekanismeista. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa abioottisten ilmastotekijöiden sekä trofiatasojen välisten vuorovaikutusten muutoksien vaikutuksista näihin mekanismeihin. Vaikutusten tunnistaminen mahdollistaa tehokkaiden tuhontorjuntamenetelmien kehittämisen ja käyttöönoton sekä tarjoaa työkaluja tuhoista johtuvien tappioiden minimoimiseksi.

Hanke koostuu kahdesta osahankkeesta:
1. Hirvieläinvahingot muuttuvassa ilmastossa
2. Myyrien kannanvaihtelut ja myyrätuhot muuttuvassa ilmastossa

Lisätietoja tutkimuksesta

Hankkeen tausta
Osahanke 1
Osahanke 2

Hankkeen vetäjä: Henttonen, Heikki
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2430
Sähköpostiosoite: heikki.henttonen@luke.fi

Muut tutkijat: Huitu, Otso, SU (2008-12), Härkönen, Sauli (2008), Matala, Juho, JO (2009-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute