Metla Hanke 3491

Ilmastonmuutoksen vaikutukset turvemaiden hiilen ja typen kiertoon

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2012   Asiasanat: hiilen kierto, ilmastonmuutos, kasvihuonekaasut, mikrobibiomassa, sienet, turvemaa, typen kierto
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan lämpötilan kohoamisen vaikutuksia typen ja hiilen transformaatioihin turpeessa ja kasvihuonekaasujen vaihtoon. Tavoitteena on selvittää myös, miten ilmastonmuutos vaikuttaa käyttökelpoisen typen määrään turpeessa ja tätä kautta suometsien kasvuun. Lisäksi hankkeessa kehitetään kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä.

Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta:
1. Metsäojitettujen soiden hiilitaseiden seurantajärjestelmä - ennustaminen ja monitorointi muuttuvissa olosuhteissa
2. Karikkeen tuotoksen ja hajotuksen hiilivirrat ja niiden riippuvuus ympäristöoloista
3. Lämpenemisen vaikutukset turpeen hiilen ja typen prosesseihin
Osahankkeiden tavoitteet ja vetäjät

Hankkeen tausta

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Ravinnelisäyksen vaikutus puuston ja maaperän hiilen varastoihin sekä autotrofisten ja heterotrofisten hiilikomponenttien virtoihin ojitetussa suometsäekosysteemissä, vetäjä tutkija Markus Hartman.
Carbon allocation and fluxes after nutrient application and girdling on two drained peatland forest sites in western Finland

Role of polyamines in cell proliferation, differentiation and programmed cell death during seed development of scots pine, leader Tytti Sarjala, funding: Academy of Finland 2008-2012.
More information (pdf)
Tissue-specific expression of the Scots pine ODC gene during seed germination (pdf, 9 Mb)
Drought stress and polyamines of Scots pine seedlings (pdf, 1,3 Mb)

Verkostoyhteistyö

COST Action FP0803 "Belowground carbon turnover in European forests"

Tuloksia

Lier, Markus, Luhtala, Anne & Rummukainen, Arto (eds.) Sustainable use of forest resources and bio-energy for mitigating and adapting climate change. Finnish–Japanese Forest Seminar. Abstracts and Conclusions. Joensuu, Finland, 7–9 September 2009
Ojanen Paavo, Minkkinen Kari, Alm Jukka, Penttilä Timo: CO2, CH4 and N2O fluxes in boreal forestry-drained peatlands — variation and upscaling in Finland (pdf).

Hankkeen vetäjä: Sarjala, Tytti
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4064
Sähköpostiosoite: tytti.sarjala@luke.fi

Muut tutkijat: Badorek, Tiina (2008-09), Fritze, Hannu, VA (2010), Hartman, Markus, VA (2009-12), Heiskanen, Juha, SU (2008), Laine, Jukka (2008-09), Penttilä, Timo, VA (2008-12), Silvan, Niko, PA (2012), Vuosku, Jaana (2011)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute