Metla Hanke 3490

Ilmastonmuutoksen vaikutukset metsäkasvien levinneisyysalueisiin ja kasviyhteisöjen rakenteeseen Suomessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2011   Asiasanat: Ilmastonmuutos, kasviyhteisöt, levinneisyysalueet
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Tutkimus tuottaa tietoa, jonka perusteella voidaan seurata tehokkaasti ja hyvin kohdennetusti ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsäkasvillisuuteen. Kasvillisuudella on keskeinen merkitys metsäluonnon monimuotoisuuden ja metsäekosysteemien toiminnan seurannassa, koska kasvilajisto vaikuttaa muiden lajiryhmien menestymiseen. Se voi toimia indikaattorina myös muuhun lajistoon vaikuttavien tekijöiden muutoksille.

Tutkimuksen tavoitteena on
1. tunnistaa metsäkasvilajit, jotka soveltuvat ilmastonmuutoksen vaikutusten seurannan indikaattorilajeiksi,
2. arvioida yleisimpien metsäkasvilajien odotettavissa olevat levinneisyysaluemuutokset,
3. arvioida, miten muuttuvan ilmaston kasvillisuusvaikutusten seuranta voidaan toteuttaa ja
4. analysoida lyhyen aikavälin ilmaston muutoksen, poikkeuksellisen kuivan kasvukauden, vaikutusten ilmeneminen metsäkasvillisuudessa.
Hankkeen tausta

Hankkeen vetäjä: Ilvesniemi, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2440
Sähköpostiosoite: hannu.ilvesniemi@metla.fi

Muut tutkijat: Kitunen, Veikko, VA (2008), Korpela, Leila, KP (2011), Leppänen, Kaisu, VA (2008-09), Rautio, Pasi, RO (2009-11), Salemaa, Maija, VA (2010), Tanner, Johanna, VA (2009), Tonteri, Tiina, VA (2011)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute