Metla Hanke 3489

Ilmastomuutos ja juuret: Roudan ja tulvan vaikutus puiden kasvuun

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2008-2012   Asiasanat: Ilmastomuutos, juuret, maan happivaje, maan lämpötila, mykorritsat, pakkaskestävyys, routa, stressifysiologia, tulva
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa roudan, alhaisen maan lämpötilan, maan sulamisjäätymissyklien ja tulvasta aiheutuvan happivajeen vaikutuksista puiden juurten ja verson toimintaan ja kasvuun. Näiden tietojen pohjalta arvioidaan pääpuulajien menestymistä muuttuvissa ilmasto-oloissa.

Tutkimuksessa käytettävät puulajit ovat mänty, kuusi, rauduskoivu ja hieskoivu. Tutkimus kohdistuu puiden lepovaiheen aikaisten ympäristövasteiden ja kasvukauden aikana ilmenevien seurannaisvaikutusten mittaamiseen. Tutkimuksessa selvitetään myös, kuinka mykorritsasieni-infektio vaikuttaa taimien kykyyn sietää alhaisia lämpötiloja. Lisäksi kehitetään maan sähkövastukseen perustuvaa menetelmää juurten kasvun mittaamiseen.

Toteutus

Juuristotutkimusta tehdään maastossa ja laboratorio-olosuhteissa. Joensuussa sijaitsee Euroopan ainoa juuristolaboratorio, jossa on käytössä muun muassa erikoisvalmisteiset juuristokammiot eli dasotronit. Niissä voidaan säädellä ilman ja maan oloja toisistaan riippumatta. Dasotroneissa pystytään myös nopeuttamaan puiden kasvu- ja lepokauden muodostamaa sykliä.
Tutustu juuristolaboratorioon

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

Tree responses to soil frost and flooding in extreme winters. Suomen akatemia. Hankkeen kesto: 2009-2012.

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Albertan yliopisto, Edmonton, Kanada, professori Janusz Zwiazek ja tohtori Monica Calvo-Polanco

Hebein maatalousyliopisto,Baoding, Kiina, professori Gang Zhang

Mendelin yliopisto, Brno, Tsekki, professori Jan Čermák, Josef Urban

Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, professori (vt.) Tarja Lehto ja professori Hannu Mannerkoski

Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, yliassistentti Raimo Silvennoinen

Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, ympäristötieteiden laitos FT Marja Maljanen

Tulokset

Juuristolaboratorion verkkosivuille on koottu tieteelliset julkaisut, opinnäytetyöt ja muu julkaistu materiaali:julkaisut

Uusimmat julkaisut:
Cao, Y., Repo, T., Silvennoinen, R., Lehto, T., Pelkonen, P. 2010. An appraisal of the electrical resistance method for assessing root surface are. Journal of Experimental Botany. (in press).


Maljanen, M., Alm, J., Martikainen, PJ and Repo, T. (2010). Prolongation of soil frost resulting from reduced snow cover increases nitrous oxide emissions from boreal forest soil. Boreal Env. Res. 15: 34–42.

Hankkeen vetäjä: Repo, Tapani
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3136
Sähköpostiosoite: tapani.repo@luke.fi

Muut tutkijat: Alm, Jukka, JO (2008-12), Finér, Leena, JO (2008-12), Homanen, Pertti (2011-12), Innanen, Saila (2009), Korhonen, Anna (2009-12), Pyy, Veera (2010), Roitto, Marja (2009-12), Saikkonen, Teemu (2009), Sirkiä, Seija, JO (2012), Sutinen, Sirkka, JO (2008-12), Sääskilahti, Mira (2010-11), Turpeenniemi, Tuomo (2012), Wang, Ai-Fang (2011)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute