Metla Hanke 3482

Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: avohakkuu, kasvupaikkatyyppi, luontainen uudistaminen, maalaji, maanmuokkaus, maaperä, metsänuudistaminen, metsänviljely, metsätuho, pienaukkohakkuu, pintakasvillisuus, siemenpuuhakkuu, siemensato, suojametsäalue, suojuspuuhakkuu, väljennyshakkuu
Tutkimushankeryhmä: Metsänuudistaminen ja taimikonhoito

Tavoitteet

Tutkimushankkeen yleistavoitteena on tuottaa tietoa metsien luontaiseen uudistamiseen perustuvista menetelmistä, jotka soveltuvat alueen hidaskasvuisten ja vähätuottoisten metsien uudistamiseen, jotka perustuvat pieniin uudistamiskustannuksiin ja ovat silti kannattavia, ja jotka aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa metsien muille käyttömuodoille ja luonnon monimuotoisuudelle. Tutkimuksessa on tarkoitus paneutua myös uudistamisvaiheen metsätuhoihin ja niiden aiheuttajiin.

Hankkeeseen kuuluu neljä osahanketta:

Osahanke 1. Männyn luontainen uudistaminen Pohjois-Suomessa
Osahanke 2. Kuusivaltaisten metsien luontainen uudistaminen Pohjois-Suomessa
Osahanke 3: Metsien uudistuminen suojametsäalueella ja korkeilla mailla
Osahanke 4: Vaihtoehtoisten metsänuudistamisketjujen kannattavuus Pohjois-Suomessa


Tulokset

Pääosa tutkimustuloksista on julkaistu tieteellisissä sarjoissa. Voit tutustua niihin julkaisuluettelon kautta.Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -raportti

Hankkeen keskeisimpiin tuloksiin voi tutustua myös vuonna 2013 julkaistun Metlan työraportteja -sarjan numero 255 kautta
- Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa
- Julkaisun esite

Tutkimustuloksia esittelevät tietotaulut

- Miten uudistan metsäni kustannustehokkaasti?
- Männyn syyskylvö onnistuu Lapissa
- Tervasroso on kiusallinen vitsaus Lapin nuorissa viljelymänniköissä
- Metsien uudistaminen suojametsäalueella ja Pohjois-Suomen korkeilla alueilla


Hankkeen vetäjä: Hyppönen, Mikko
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4420
Sähköpostiosoite: mikko.hypponen@metla.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, RO (2007-10), Akujärvi, Anu (2009), Alenius, Virpi, RO (2008-09), Hallikainen, Ville, RO (2007-11), Heiskanen, Juha, SU (2008-09), Hokkanen, Tatu, VA (2007-11), Jalkanen, Risto, RO (2009-11), Kaitera, Juha, OU (2010-11), Kauhanen, Heikki, KO (2010-11), Mattila, Eero, RO (2009), Mikkola, Kari, RO (2009-10), Mäkitalo, Kari, RO (2007-11), Rautio, Pasi, RO (2011), Salokannel, Sameli (2010), Sutinen, Marja-Liisa, RO (2008,2010-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute