Metla Hanke 3480

Puun käyttö etanolin ja kemikaalien tuotannossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: Etanoli, biopolttoaineet , kemikaalit, lignoselluloosa
Tutkimusohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Puu on uusiutuva luonnonvara. Metsiin sitoutuu valtavia määriä auringon energiaa biomassan muodossa. Hankkeessa tutkitaan tämän biomassan käyttö mahdollisuuksia ja pyritään löytämään parempia ja yhä hyödyllisempiä puun käyttökohteita. Etusijalla ovat teollisuuden puunkäytön tehostaminen ja uusia innovaatioita sisältävien tuotteiden ja tuotantotekniikoiden kokeilu ja käyttöönotto.

Hankkeen tavoite on tuottaa tietoa ja kehittää menettelytapoja, joilla voitaisiin paremmin hyödyntää metsävaroja liikennepolttoaineiden, energian ja kemikaalien tuotantoon. Tutkimus lisää tietoa uudistuvien luonnonvarojen hyödyntämisestä ja edistää siirtymistä "luonnonmukaisempaan" energian ja kemikaalien tuotantomuotoihin. Erityisen tutkimuksen kohteena ovat:

  1. puuaineen hemiselluloosan talteenotto ja hyötykäyttö
  2. ohjatut anaerobiset fermentaatiotekniikat kemikaali- ja energiatuotannossa
  3. puubiomassan hyödyntäminen kemikaalituotannossa
  4. selluloosan käyttö etanolin tuotantoon


Tavoitteisiin päästään hyödyntämällä Metlassa olevaa tietoa ja osaamista puuaineen ominaisuuksista, teollisista ja luonnon prosesseista sekä erilaisista tutkimusmenetelmistä sekä tekemällä yhteistyötä erityisosaamista omaavien tutkimuslaitosten (esim. HY, LTY) ja metsäalan teollisuuden kanssa.

Hankkeen vetäjä: Kitunen, Veikko
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5437
Sähköpostiosoite: veikko.kitunen@metla.fi

Muut tutkijat: Haggrén, Markus (2010), Kilpeläinen, Petri, VA (2010-12), Spetz, Peter (2007-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute