Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Hankkeet » 3475 / 7421

Kantojen noston ja hakkuutähteiden keruun ekologiset ja metsänhoidolliset vaikutukset

Sivukartta | Haku

 

Kuva: Metla / Tanja Murto.

Hankkeen tausta ja tavoitteet

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteena on nostaa vuoteen 2020 mennessä uusiutuvan energian osuus keskimäärin 20 %:iin energian kokonaiskulutuksesta. Suomen vastaavaksi tavoitteeksi asetettiin 38 %. Parhaat mahdollisuudet uusiutuvan energian käytön lisäämiseen Suomessa tarjoaa metsähake. Hakkuutähteiden ja harvennuspuun ohella kannot nähdään uutena potentiaalisena energiaraaka-aineena, ja niiden nosto on alkanut nopeasti yleistyä.

Koska kantojennoston vesistövaikutuksista ei ollut lainkaan tutkimustietoa, aloitettiin vuonna 2005 yhteistyössä UPM Kymmene Oyj:n kanssa uusien kenttäkokeiden suunnittelu. Taustalla oli jo vuodesta 1973 lähtien jatkunut yhteistyö Paltamon Kivesvaarassa. Uuden tutkimuksen keskeinen tavoite on ollut tuottaa sekä käytäntöön että päätöksenteon tueksi uutta tutkimustietoa metsäbiomassan korjuun ynpäristövaikutuksista.

Tutkimus aloitettiin vuonna 2007 osana Metsäntutkimuslaitoksen Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Ohjelmakauden aikana perustettiin koekentät ja aloitettiin seurantatutkimukset pohjavesikoealoilla ja valuma-alueilla. Koska vaikutukset ovat osoittautuneet pitkäaikaisiksi, tutkimusta jatketaan hankkeessa ”Kantojen noston pitkäaikaisvaikutukset metsien ravinne- ja hiilitaseisiin” osana Metsäntutkimuslaitoksen ja VTT:n yhteistä ForestEnergy2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmaa. Vuosina 2013-2014 tutkimusta viedään eteenpäin myös Ympäristöpoolin rahoittamassa hankkeessa ”Kantojen energiakäyttö ja korjuun ympäristövaikutukset”.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa kantojennoston ja hakkuutähteiden keruun vaikutuksista ravinnekiertoon ja huuhtoutumaan. Lisäksi tutkitaan koealojen taimettumista, kasvillisuuden palautumista, maaperäeliöstöä ja hiilivuon muutoksia.

Esillä olevilla www-sivuilla on kuvattu hankkeen koealat ja niiden perustaminen. Sivuilla on myös alustavia tutkimustuloksia sekä tietoa hankkeen tähänastisesta tutkimusviestinnästä.

AJANKOHTAISTA

Hankesuunnitelma (2012-2016)

Hankesuunnitelma (2007-2011)

 

HANKKEEN VETÄJÄ

Eero Kubin
Metla Pohjois-Suomen alueyksikkö Oulun toimipaikka, PL 413
90014 OULUN YLIOPISTO
Puhelin: 029 532 3710
Sähköpostiosoite: eero.kubin(a)metla.fi

TUTKIMUSRYHMÄ

Anne Tolvanen (OU), Oili Tarvainen (OU), Tanja Murto (OU), Hannu Ilvesniemi (VA), Markus Hartman (VA), Jiri Kremsa (Czech Technical University in Prague), Seppo Pohjola (OU), Jorma Pasanen (OU), Reijo Seppänen (OU), Ari Kokko (OU)

YHTEISTYÖTAHOT

Intensiivitutkimus

Valuma-aluetutkimus

KESTO

Intensiivitutkimus 2007-2016

Valuma-aluetutkimus 2007-2013

TUTKIMUSOHJELMAT

Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma (2006-2011)

ForestEnergy 2020 (2012-2016)

Päivitetty: 20.05.2014 /AKok/SJor | Copyright Metla | Palaute