Metla Hanke 3474

Bioenergiaa hakkuutähteistä - vaikutukset maaperään ja puustoon

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: biomassa, hakkuutähde, puuston tuotos, ravinteet, tuhkalannoitus
Tutkimusohjelma: Bioenergiaa metsistä tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on määrittää eriasteisen hakkuutähteiden korjuun vaikutuksia maaperään ja edelleen jäljelle jäävän puuston (harvennushakkuu) ja uuden kasvatettavan puusukupolven (päätehakkuu) kasvuun. Hankkeen tavoitteena on myös arvioida puun poltossa syntyvän tuhkan ja typpilannoitteiden käyttöä hakkuutähteiden mukana poistuvien ravinteiden kompensaatiossa ja kasvuhäiriöiden torjunnassa.

Hankkeen vetäjä: Tamminen, Pekka

Muut tutkijat: Helmisaari, Heljä-Sisko (2008-10), Ilvesniemi, Hannu, VA (2010), Koskela, Merja-Leena, VA (2009), Kukkola, Mikko, VA (2007-10), Levula, Teuvo (2007-08), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2007-11), Luiro, Jukka (2007), Nieminen, Tiina, VA (2008), Ruokolainen, Maija, VA (2010), Saarsalmi, Anna, VA (2007-11), Smolander, Aino, VA (2007-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute