Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot

Metsän käyttöä tehostavien palvelujen ja tuotteiden
kehittäminen metsänomistajien, yrittäjien ja yhteiskunnan hyödyksi

Sivukartta | Haku
Kuva: Erkki Oksanen
Kuva: Metlan arkisto

Metsänomistajien arvot ja tarpeet kehittämisen lähtökohdaksi

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää metsänomistajien oman metsän käyttöön liittyvät arvot ja tarpeet, ja kehittää näitä vastaavia palveluja ja tuotteita. Palvelujen kehittämistarvetta selvitetään myös palvelujen tarjoa­jien näkökulmasta.

Tavoitteena on metsänomistajan oman metsän monipuolinen hyödyntä­minen ja uusien metsäluontoa hyödyntävien palvelujen ja tuotteiden ke­hittäminen maakunnan vakinaiselle väestölle, loma-asukkaille ja matkai­lijoille. Kehittämisohjelmalla edistetään maaseudun vetovoimaisuutta ja vahvistetaan metsätalouden sosiaalista kestävyyttä.

Tutkimuksessa metsäluontoa tarkastellaan puuntuotannon, metsän mui­den tuotteiden, metsänomistajan terveyden ja henkisen hyvinvoinnin resurssina.

Tietoa ja taitoa ruohonjuuritasolle

Tutkimuksessa haastateltiin pääkaupunkiseudulla asuvia metsänomistajia ja heidän metsiensä sijaintipaikkakuntien metsänhoitoyhdistysten toimi­henkilöitä. Haastattelujen tuloksia käytetään kehittämistoimenpiteiden perustana.

HANKKEEN VETÄJÄ

Mielikäinen, Kari
Metla Vantaa
PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin 050 391 2615
Sähköpostiosoite: kari.mielikainen(at)metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Kanninen, Kaija (VA)

KESTO

2007–2011

ASIASANAT

Innovaatio, puuntuotanto, metsien monikäyttö, hyvinvointi, yrittäjyys

TUTKIMUSOHJELMA

Metsästä hyvinvointia (HYV)

 

 

 

Päivitetty: 15.04.2011 /SJor | Copyright Metla | Palaute