Metla Hanke 3469

Metsäkasvillisuus ja kasvupaikkaluokituksen tarkentaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2012   Asiasanat: ekolokero, kasvupaikka, metsien tuotoskyky, metsäkasvillisuus, suokasvillisuus, ympäristönmuutokset
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja parantaa keinoja käyttää aluskasvillisuutta kasvupaikan tuotoskyvyn, metsä- ja suoluonnon tilan ja sen muutosten sekä ympäristötekijöiden vaihtelun ilmentäjänä. Tätä varten tutkimus tuottaa tietoa kasviyhteisöjen ajallisista muutoksista ja yhteisöjen ja kasvilajien ekologisista vasteista ja indikaattoriarvoista eri ympäristötekijöiden suhteen. Käytännöllisenä tavoitteena on tuottaa uusia työvälineitä kasvupaikkaluokituksen ja ympäristöbiologian käyttöön. Keskeisiä tavoitteita ovat maasto-opaskirjan kirjoittaminen kivennäismaiden metsien kasvupaikka- ja metsätyypeistä sekä kasvupaikkaluokituksen tarkentaminen erityisesti ojitetuilla soilla.

Hankkeen vetäjä: Tonteri, Tiina
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2531
Sähköpostiosoite: tiina.tonteri@luke.fi

Muut tutkijat: Hallikainen, Ville, RO (2012), Hotanen, Juha-Pekka, JO (2008-12), Mäkipää, Raisa, VA (2008-10), Nousiainen, Hannu, VA (2008-12), Rautio, Pasi, RO (2012), Salemaa, Maija, VA (2008-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute