Metla Hanke 3468

Puulaji ja metsämaan ominaisuudet

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2012   Asiasanat: aluskasvillisuus, hienojuuristo, hiilen transformaatiot, karike, kasvin sekundääriaineet, maavesi, metsämaa, orgaaninen aine, puulaji, typen transformaatiot
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on ymmärtää paremmin niitä mekanismeja, joilla puulaji vaikuttaa maahan. Hankkeessa tutkitaan pääpuulajiemme männyn, kuusen ja rauduskoivun vaikutusta maan ominaisuuksiin ja sitä, miten lehtipuusekoitus vaikuttaa havumetsikön maahan. Hankkeessa selvitetään miten puulajikoostumus vaikuttaa 1) aluskasvillisuuteen, 2) hienojuurikarikkeen määrään ja laatuun, 3) maaveden koostumukseen, hajotettavuuteen ja kykyyn vapauttaa alkuaineita mineraaleista ja 4) karikkeen ja maan orgaanisen aineen laatuun ja typen ja hiilen kierron mikrobitoimintoihin.

Hankkeen vetäjä: Smolander, Aino
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5494
Sähköpostiosoite: aino.smolander@luke.fi

Muut tutkijat: Adamczyk, Bartosz (2009-12), Adamczyk, Sylwia (2011-12), Helmisaari, Heljä-Sisko (2008-09), Kiikkilä, Oili, VA (2008-10), Kitunen, Veikko, VA (2008-12), Lindroos, Antti-Jussi, VA (2008-12), Nieminen, Tiina, VA (2008), Tapanila, Tarja, VA (2010,2012)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute