Metla Hanke 3464

Venäjän, Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätietopalvelu

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2009   Asiasanat: Venäjä, kansainvälinen metsätalous, kestävä metsätalous, siirtymätalousmaat
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on palvella suomalaisia sidosryhmiä Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden metsätalouteen liittyvissä tietotarpeissa. Hankkeessa kehitetään ja ylläpidetään Venäjän metsätalouden internetpalvelua www.idanmetsatieto.info ja laajennetaan tietopalvelua koskemaan myös Keski- ja Itä-Euroopan siirtymätalousmaiden metsätaloutta.

Idän metsätieto-palvelua päivitetään viikottain Venäjän metsätalouteen liittyvien uutisten osalta erityisesti venäläisiin lähteisiin perustuen. Uutta sisältöä luodaan seuraamalla ja analysoimalla Venäjän metsäsektorin toimintaa ja kehitystä sekä venäläistä metsätutkimusta. Venäjän puolella lisätään tietoa Suomen metsäsektorista venäjänkielisen rinnakkaissivuston www.lesinfo.fi kautta.

Palvelua laajennetaan koskemaan EU:n uusia jäsenmaita ja ehdokasmaita sekä muita metsävaroiltaan merkittäviä siirtymätalousmaita. MetInfo Metsätietopalveluun avattavaan uuteen palveluun tuotetaan perustietoa kohdemaiden metsäsektoreista, asiantuntijoiden analyysejä ja artikkeleita metsäsektorin tilasta sekä ajankohtaista tietoa suurimmista muutoksista kyseisten maiden metsätaloudessa ja -politiikassa. Tietopalvelu toimii myös tärkeänä levittämiskanavana muissa Venäjän sekä Keski- ja Itä-Euroopan metsätalouden tutkimus- ja kehityshankkeissa saavutetuille tuloksille.


Hankkeen vetäjä: Välkky, Elina
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5188
Sähköpostiosoite: elina.valkky@metla.fi

Muut tutkijat: Arponen, Juha (2006), Kannisto, Kari (2006), Karjalainen, Timo, JO (2009), Karvinen, Sari, JO (2007-09), Leinonen, Ljudmila (2005-07), Leinonen, Timo, JO (2009), Marttila, Juhani, JO (2006), Nylander, Anne, JO (2009)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute