Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Tutkimus » Hankkeet » 3463

Matkailun ja virkistyskäytön merkitys
pohjoisen maaseudun maisemassa ja elinkeinoelämässä

Sivukartta | Haku
Kuva: Marja Uusitalo
Kuva: Marja Uusitalo

Luontomatkailu tuo maaseudulle hyvinvointia

Tutkimuksessa selvitetään, mitä muita kuin puuntuotantoon liittyviä arvoja ja tavoitteita metsien käyttöön liittyy ja miten niitä voidaan sovittaa yhteen perinteisen metsätalouden kanssa. Lisäksi tarkastellaan matkailun ja virkistyskäytön mahdollisuuksia parantaa maaseudun elinvoimaisuutta ja monipuolistaa elinkeinorakennetta.

Tutkimus toteutetaan neljässä osahankkeessa:

  • Matkailijoiden maisema- ja ympäristöarvostukset
  • Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä metsänhoito matkailualueilla
  • Matkailu osana maaseudun elinkeinojen kokonaisuutta
  • Ekologisen tiedon hyödyntäminen kestävän matkailun kehittämisessä

Luontomatkailu on tulevaisuutta

Luontoon perustuva matkailu ja virkistyskäyttö nousevat yhä tärkeäm­miksi metsien käyttömuodoiksi. Luontomatkailun jo toteutunut ja tule­vaisuuden ennustettu kasvu merkitsevät uudenlaisia haasteita metsien käytölle ja maaseudun elinkeinoelämälle.

Maisema- ja virkistysarvojen lisääntyvä merkitys ja laajempikin arvo­muutos vaativat selvitystä siitä, mitä odotuksia eri toimijaryhmillä on metsämaisemaa ja metsien käsittelyä kohtaan. Myös maaseudun elin­keinoelämän kokonaiskehityksen kannalta on olennaista, miten uusiin luonnonkäyttötarpeisiin ja -vaatimuksiin pystytään vastaamaan.

Matkailuelinkeino on tullut uutena maaseudulle ja julkisen hallinnon tasolla matkailun kehitystä tuetaan voimakkaasti. Metsien uudenlaiset käyttömuodot asettavat kuitenkin uusia haasteita perinteisille maaseutu­elinkeinoille ja maaseudun yritystoiminnalle sekä metsien ja muun luonnon hyödyntämiselle.

HANKKEEN VETÄJÄ

Tuulentie, Seija
Metla Rovaniemi
PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4438
Sähköpostiosoite: seija.tuulentie(a)metla.fi

MUUT TUTKIJAT

Ahtikoski, Anssi (RO); Hallikainen, Ville (RO); Helle, Timo, (RO); Huhta, Esa (RO); Jokinen, Mikko (KO); Mikkola, Kari (RO); Tolvanen, Anne (MU); Tyrväinen, Liisa (RO); Berninger, Kati (2009); Hakkarainen, Maria (2007–2010); Järviluoma, Jari (2010); Kietäväinen, Asta (2008–10); Leskinen, Pekka, JO (2007); Nakkula, Johanna (2010); Nikkola, Kirsi (2010); Silvennoinen, Harri, VA (2007–10); Vaarala, Hanne (2009–10)

KESTO

2007–2011

ASIASANAT

Aluekehitys, luontomatkailu, maaseudun kehitys, maaseutuelinkeinot, maisema, metsien monikäyttö, sosiaalinen kestävyys, vapaa-ajanasuminen, yrittäjyys

TUTKIMUSOHJELMA

Metsästä hyvinvointia -tutkimusohjelma (HYV)

 

Kuva: Mikko Jokinen
Kuva: Mikko Jokinen

 

Päivitetty: 08.05.2013 /SJor | Copyright Metla | Palaute