Metla Hanke 3461

Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö -II

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2010   Asiasanat: kansainvälinen yhteistyö, koordinointi, koulutus, tiedonvälitys, tutkimus, tutkimustulokset , verkostoituminen
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Metlan hanke osallistuu sekä tutkimustoiminnalla että koordinoi edelleen 2007-2010 IUFROn erityishanketta Maailman metsät, yhteiskunta ja ympäristö (IUFRO-WFSE). Erityishankkeessa on partnerina mukana kaikkiaan kymmenen kansainvälistä tutkimuslaitosta, tavoitteenaan kriittisesti analysoida olemassa olevaa tieteellistä tietoa metsien, yhteiskunnan ja ympäristön keskinäisestä riippuvuudesta. Globaalilla yhteistyöllä ja aktiivisella tiedon välityksellä edistetään vuoropuhelua erityisesti politiikantekijöiden ja tutkijoiden välillä. Tieteelliseen tietoon perustuvat päätökset tukevat kestävää kehitystä ja ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Erityisesti vuosina 2007-2010 pyritään alueellisella toiminnalla, verkottumisen ja koulutuksen kautta, tukemaan alueellisia toimijoita osallistumaan kansainvälisiin prosesseihin. Erityishankkeen toimintaa voi seurata osoitteessa www.iufro.org/wfse/.

Koordinaatiohankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan IUFROn erityishankkeen tutkimus-, julkaisu-, verkottumis- ja tiedotustoimintaa partnereista muodostuvan ohjausryhmän tukemana. Koordinaatiolla varmistetaan sujuva tiedon kulku eri osallistuja- ja yhteistyötahojen kesken sekä pyritään yhteistyössä osallistuvien tutkimuslaitosten kanssa turvaamaan riittävä rahoitus IUFRO-WFSE:n toiminnoille ja toiminnan jatkuvuudelle.

Tulokset

Syksyllä 2007 ilmestyi EFI Policy Brief 1: Making European Forests Work for People and Nature.

Hankkeen vetäjä: Mery Mery, Gerardo
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2153
Sähköpostiosoite: gerardo.mery@metla.fi

Muut tutkijat: Katila, Pia, VA (2008), Nikula, Ari, RO (2010), Vanhanen, Heidi, VA (2007-10), Västilä, Sinikka, VA (2010)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute