Metla Hanke 3460

Kehitys kohti kestävää ja kilpailukykyistä metsäsektoria siirtymätalousmaissa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2009   Asiasanat: Russia, forest policy, private forest sector, trade of forest products, transition economies, wood supply
Tutkimushankeryhmä: Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa - vaikutukset Suomeen

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on koota, muokata, arvioida tieteellisesti sekä levittää tietoa siirtymätalousmaiden metsäsektoreiden viimeaikaisesta ja tulevasta kehityksestä sekä sen seurauksista ja mahdollisuuksista Suomen metsäsektorille.

Hankkeen tavoitteena on parantaa tietämystä ja tiedonsaantia siirtymätalousmaiden poliittisesta ja oikeudellisesta kehityksestä sekä metsäsektorin rakenteellisista muutoksista, erityisesti yksityistämisestä, niiden vaikutuksesta puuhuoltoon ja -kauppaan sekä suomalaisten kaupankäyntimahdollisuuksiin ja teknologian siirtoon teknistä kehittämistä, innovaatioita ja yrittäjyyttä koskevan yhteistyön kautta.

Metsäsektorin siirtymäprosessiin liittyvien aiheiden monitahoisuuden vuoksi hankkeen tavoitteet saavutetaan toteuttamalla kolme toisiaan täydentävää osiota, joilla on omat tavoitteensa ja tuloksensa.

Erityisenä tavoitteena on parantaa tietämystä ja ymmärrystä seuraavista aiheista: • oikeus- ja normiperusta, metsäpolitiikka ja siihen liittyvät instrumentit siirtymätalousmaissa, niiden ehdot kestävän ja monimuotoisen metsätalouden sekä markkinatalouden tukemiseksi • rakennemuutosten vaikutus metsäsektoriin, erityisesti metsämaan palauttaminen, metsähallinnon toimintojen yksityistäminen, puuhuoltoon ja –kauppaan liittyvien metsäteollisyritysten yksityistäminen ja uudelleenorganisointi, kansainväliseen raakapuun ja puutuotteiden kauppaan vaikuttavien riski- ja epävarmuustekijöiden arviointi • suomalaisten kaupankäyntimahdollisuuksien ja teknologian siirron kehittämisedellytykset siirtymätalousmaissa • yksityisen metsäsektorin kestävän kehittämisen olosuhteet kohdemaissa, parhaiden suomalaisten käytäntöjen ja kokemusten välittäminen prosessin tasapainottamiseksi Hankkeen tuotokset on suunnattu pääasiallisten hyödynsaajien tarpeiden mukaisesti. Hyödynsaajia ovat mm. poliittinen ja päätöksentekotaso maa- ja metsätalousministeriössä, muut metsäalan organisaatiot, teollisuus, kauppa sekä myös tutkimus, jossa tuotoksia voidaan käyttää taustatietona siirtymätalousmaiden metsäsektoria koskevissa muissa hankkeissa. Hanke kuuluu hankeryhmään ”Kehittyvä metsäsektori Venäjällä sekä Keski- ja Itä-Euroopan maissa – vaikutukset Suomeen”.

Hankkeen vetäjä: Karjalainen, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3080
Sähköpostiosoite: timo.karjalainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ilavsky, Jan (2007-09), Leinonen, Timo, JO (2009), Makkonen, Marika (2007-08), Röser, Dominik, JO (2009), Välkky, Elina, JO (2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute