Metla Hanke 3457

Jalostetun metsänviljelyaineiston tuotannon ja käytön tehostaminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: jalostushyöty, alkuperä , geneettinen monimuotoisuus, kasvullinen lisäys, metsänjalostus, metsänviljely, siemen, siemenviljelys
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Jalostettu metsänviljelyaineisto tuotetaan tällä hetkellä lähes yksinomaan sitä varten perustetuissa siemenviljelyksissä. Kun metsänviljelyssä käytetään siemenviljelyksillä tuotettua geneettisesti ja fysiologisesti hyvälaatuista siementä, voidaan viljelyn onnistumista parantaa, metsikön kasvua nopeuttaa ja puiden laatua parantaa. Metsänjalostuksen ja -viljelyn avulla voidaan myös luonnonvalintaa nopeammin huolehtia sopeutumisesta muuttuviin ilmasto-oloihin. Tutkimushankkeen tavoitteena on tehostaa jalostetun metsänviljelyaineiston tuotantoa ja samalla optimoida jalostushyöty ja geneettinen monimuotoisuus.

Hanke koostuu kolmesta osahankkeesta, joissa pyritään löytämään vastauksia metsänviljelyaineiston tuotantoa ja käyttöä koskeviin kysymyksiin. Siemenviljelyksillä pyritään kloonivalinnan ja kloonien määrän, viljelyksen perustamistavan ja siementen käsittelyn avulla optimoimaan siementuotanto, jalostushyöty ja geneettinen monimuotoisuus. Kuusen siementuotantoon liittyvien vaikeuksien vuoksi, ja toisaalta suurempien potentiaalisten jalostushyötyjen takia tutkitaan pistokasaineiston käyttömahdollisuuksia metsänviljelyssä. Tutkimustulokset auttavat taimituottajia ja metsänomistajia arvioimaan, ovatko hyödyt riittävän suuria kattamaan kasvulliseen lisäykseen perustuvan taimituotannon suuremmat kustannukset. Provenienssikokeista saatavalla kasvu- ja menestymistiedolla tarkennetaan ja kehitetään pääpuulajiemme metsänviljelyaineiston käyttöalueohjeita. Kun viljelykohteella käytetään mahdollisimman hyvin sille sopivaa materiaalia, parannetaan metsänviljelyn onnistumista ja syntyvän metsän tuottoa. Käyttöalueiden määrittelyä pyritään parantamaan myös ulkomaisen aineiston osalta, koska metsänviljelyaineiston kaupan vapautumisen myötä sitä on tarjolla aiempaa enemmän.

Hankkeen aineistot koostuvat pääosin olemassa olevilta kokeilta ja siemenviljelyksiltä tehdyistä mittauksista.

Hankkeen vetäjä: Nikkanen, Teijo
Metsäntutkimuslaitos, Punkaharjun toimipaikka, Finlandiantie 18, 58450 PUNKAHARJU
Puhelin: 029 532 4226
Sähköpostiosoite: teijo.nikkanen@metla.fi

Muut tutkijat: Mikola, Jouni (2007-08), Napola, Jaakko, HA (2007-11), Napola, Marja-Leena, HA (2007-11), Ruotsalainen, Seppo, PU (2007-11), Velling, Pirkko, VA (2008-11), Viherä-Aarnio, Anneli, VA (2008-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute