Metla Hanke 3456

Metsätalouden kannattavuus ja puuntuotannon taloudellinen optimointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2010   Asiasanat: Metsätalouden kannattavuus, moni-ikäisten puustojen mallit, stokastiset metsämallit, tasaikäisten puustojen mallit
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsiin perustuvat elinkeinot

Tavoitteet

Tutkimuksen kohteena on metsätalouden toteutuneen kannattavuuden mittaaminen ja kannattavuuden parantaminen soveltamalla taloustieteen puuntuotannollisia optimointimalleja. Kannattavuuden mittaamiseksi pyritään löytämään yksinkertaisia mittareita, jotka ottavat huomioon metsätalouteen sisältyvän pääoman. Mahdollisimman kannattavaa kansan- ja yksityistaloudellista metsänhoitoa ja puuntuotantoa tavoittelevia malleja kehitetään kuusen, kasvumalleihin sisältyvän metsämaan ravinnedynamiikan ja ikäluokkarakenteen kehitysvaihtoehtojen osalta. Lisäksi kehitetään malleja puun hintaan ja pääoman vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin sisältyvän riskin hallitsemiseksi. Tuloksia voidaan soveltaa kannattavuuden seurannassa, kannattavuutta koskevan informaation esittämisessä, metsänhoitosuositusten kehittämisessä, metsien suojelun kustannusten laskennassa, puuntuotannon ja metsien monimuotoisuuden yhteensovittamisessa ja bioenergiaan soveltuvan puuaineksen tuotannon optimoinnissa.

Tulokset

Penttinen, M. & Lausti, A. Metsänomistamisen markkinariski. Metsätieteen aikakauskirja 4/2007: 391-395.

Penttinen, M. Portfolio management and the competitiveness of forest ownership. Dissertationes Forestales 43 (väittelijän toinen väitöskirja).

Hyytiäinen, K. & Penttinen, M. Applying portfolio optimisation to the harvesting decisions of non-industrial private forest owners. Forest Policy and Economics 10(3): 151-160.

Penttinen, M., Uotila, E. & Hyytiäinen, K. Metsä sijoituksena ja metsänomistaja sijoittajana. Posteri. Metsätieteen päivä 2008, Helsinki 5.11.2008. Palkittiin Metsätieteen päivän parhaana posterina.

Esitelmä ja posteri Figures For Forests -kongressissa:

Metlan työraportti 93: Penttinen, M. & Rantala, O. The International Financial Reporting Standards (IFRS) accounting system as applied to forestry yhteistyössä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) laskentatoimen tutkimuksen kanssa.

Käytännön metsätaloutta varten lehtiartikkeli: Penttinen, M. Metsänomistamisen kannattavuus. Metsäsavo. Metsäkeskus Pohjois-Savon asiakaslehti 5/2009, s. 12-13

Esitelmä IAS/IFRS forest accounting and valuation on profitability book-keeping farms (pdf) konferenssissa Conference IUFRO Unit 4.05.00 Managerial Economics and Accounting

Metlan työraportti 141: Penttinen. M; & Lausti, A. The competitiveness of forest ownership analysed by various market portfolio proxies


Hankkeen vetäjä: Tahvonen, Olli

Muut tutkijat: Heikkinen, Tiina (2009), Hyytiäinen, Kari (2007-08), Linkosalo, Tapio, VA (2009-10), Luiro, Jukka (2008-10), Niinimäki, Sami (2008-10), Penttinen, Markku (2007-09), Perttunen, Jari, VA (2008-09), Viitala, Esa-Jussi, VA (2007-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute