Metla Hanke 3455

Metsäbiomassan määrän ja laadun mittaus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2012   Asiasanat: energiapuu, kokopuuhake, metsähake, mittaus
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuottaa ja dokumentoida tutkimustietoa, jota voidaan hyödyntää metsäbiomassan mittausmenetelmien kehittämisessä. Tärkeimpiä tutkimuskohteita ovat metsähakkeen ja sen raaka-aineiden mittaussuureiden ja -yksiköiden väliset muuntokertoimet. Lisäksi tutkitaan hakkuukoneen mittalaitteen, ainespuun määrän ja mitattujen metsikkötunnusten käyttämistä latvusmassan ja kantopuun mittauksessa. Tutkimuksen tuloksia käytetään prenormatiivisesti energiapuun mittauksen mittausmenetelmien ja ohjeistuksen laadinnassa.

Hankkeen vetäjä: Lindblad, Jari
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3072
Sähköpostiosoite: jari.lindblad@luke.fi

Muut tutkijat: Kilpeläinen, Harri, JO (2010-11), Laitila, Juha, JO (2011), Nuutinen, Yrjö, JO (2011)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute