Metla Hanke 3454

Puunhankintayritysten palveluliiketoiminnan kannattavuuden kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2010   Asiasanat: bioenergia, kannattavuus, laskentatoimi, liiketoimintamallit, organisointi, palveluprosessit, puunhankinta, tuottavuus, yrittäjyys
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää puunhankinnan yritysten elinkelpoisuutta etsimällä keinoja niiden tuottavuuden ja talouden parantamiseen laskentatoimen ja liiketoimintamallien kehittämisestä sekä tuotteiden ja palvelutarjonnan lisäämisestä. Tämä voidaan jakaa osatavoitteiksi:

  1. Mikä on puun hakkuu- ja metsäkuljetusyritysten rakenne ja taloudellinen tilanne nyt ja miten siihen vaikuttavat odotettavissa olevat muutokset toimintaympäristössä?
  2. Voidaanko yritysten talouden analysoinnilla ja sen seurannalla löytää keinoja kannattavuuden parantamiseen?
  3. Miten uusien palvelutuotteiden, kuten bioenergian korjuu, koneellinen istutus tai metsänhoitotyöt, vaikuttavat yrityksen investointitarpeisiin, kaluston työllistymiseen ja yrityksen kannattavuuteen?
  4. Mitä muutoksia tapahtuu yrityksen asiakaskunnassa ja sopimusmenettelyissä?

Hankkeen taustaa
Hankkeeseen kuuluvat osahankkeet

Hankkeen saama rahoitus


Tulokset

Tutkimusyhteistyöseminaari Skogforsk - Metla pidettiin 1.3.2007. Seminaarin ohjelmassa on linkit siellä pidettyihin esityksiin.

Hankkeen aloitusseminaari järjestettiin 29.3.2007. Ohjelmassa on linkit esityksiin ja keskusteluun, joka koottiin toimintaehdotuksiksi.

OSCAR Seminar - Forestry Business Engineering 21.8.2007

Väätäinen, K., Lappalainen, M., Asikainen, A. & Anttila, P. 2008. "Kohti kustannustehokkaampaa puunkorjuuta – puunkorjuuyrittäjän uusien toimintamallien simulointi" (Metlan työraportteja 73) yhteistyössä Jyväskylän yliopiston yrittäjyys-oppiaineen kanssa osana Minna Lappalaisen väitöskirjatyöhanketta.

1st IUFRO All-D3-Conference "Pathways to Environmentally Sound Technologies for Natural Resource Use", June 15-20, 2008, Sapporo, Japan.

The Nordic-Baltic Conference on Forest Operations - September 23-25, 2008, Copenhagen, Denmark

Figures For Forests -kongressi - November 24-26, 2008, Freiburg, Germany

Forest, Wildlife and Wood Sciences for Society Development, International Scientific Conference, Organized on the occasion of the 90th anniversary of the Forestry Faculty in Prague, Czech Republic in 16. - 18. April 2009. Faculty of Forestry and Wood Sciences in Czech University of Life Sciences Prague

10th International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT 2009, April 23 - 24, 2009, Jelgava, Latvia

Penttinen, M., Mikkola, J.& Rummukainen, A. 2009. "Profitability of wood harvesting enterprises", Metlan työraportteja 126.

Hanke esitelmöi Koneyrittäjien syysriihissä Mikkelissä, Tampereella, Iisalmessa ja Rovaniemellä (pdf) syksyllä 2009 aiheesta Metsäkoneyrittämisen taloustilanne.

Penttinen, M, Rummukainen, A. & Mikkola, J. 2010. Wood harvesting enterprise: Profitability, liquidity and solvency (pdf). Teoksessa: Hartebrodt, Chr. & Howard, K. (toim.) Proceedings of International Workshop on Figures for Forests, Schriftenreihe Freiburger Forstlicher Forschung, Band 84,Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Freiburg im Breisgau, ss. 89-101

Penttinen, M., Rummukainen, A. & Mikkola, J. 2010. Profitability, liquidity and solvency of wood harvesting contractors in Finland. Small-scale Forestry. DOI 10.1007/s11842-010-9143-x. Ennakkoartikkeli (pdf).

The Nordic Baltic conference on forest operations - OSCAR 2010, October 20-22, 2010, Honne, Norway

Lehtiartikkelit ammattilehteen:

Osa-aikaista metsäkoneyrittämistä on selvittänyt Niina Mäntynen, joka teki Helsingin yliopistoon Pro Gradu-työnsä 2009 aiheesta Kausiluoteisen puunkorjuu-urakoinnin kannattavuus monialaisilla maatiloilla.

Osahankkeessa Liiketoimintamallit ja prosessit Kari Väätäinen on ohjannut kaksi opinnäytetyötä:


Hankkeen vetäjä: Rummukainen, Arto
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2369
Sähköpostiosoite: arto.rummukainen@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka, VA (2007-10), Laitila, Juha, JO (2008-09), Leppänen, Jussi, VA (2007-09), Mäkinen, Pekka (2009-10), Penttinen, Markku (2007-10), Selby, Ashley, VA (2009), Tikakoski, Simo, VA (2007-08), Väätäinen, Kari, JO (2007-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute