Metla Hanke 3453

Puuraaka-aine eri tavoin hoidetuissa metsiköissä: ominaisuudet, mittaus ja mallinnus

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: mallinnus, metsänjalostus, metsänkasvatus, puuaineen rakenne, puun kemia, puun mittaus
Tutkimushankeryhmä: Puumateriaalin laatuvaihtelut

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on hankkia tieteellistä, käytäntöön sovellettavaa tietoa ekologista kestävyyttä korostavaan mutta taloudellisesti kannattavaan metsänkäsittelyyn liittyvän epäsäännöllisen puustorakenteen vaikutuksista puuraaka-aineen ominaisuuksiin. Hankkeessa tutkitaan myös hyvin intensiivisen metsänkäsittelyn vaikutusta puuraaka-aineeseen. Mittaustulosten pohjalta laaditaan puuraaka-aineen ominaisuuksia kuvaavia malleja erilaisissa metsänkäsittelyvaihtoehdoissa ja kehitetään edelleen jo olemassa olevia puuraaka-aineen laatua kuvaavia malleja. Tavoitteena on myös kehittää mittausmenetelmiä ja kerätä lisää tietoa puuaineen vasteista sähkömagneettisen säteilyn eri aallonpituuksilla eli laatia puun sähkömagneettinen malli. Nopeat menetelmät mahdollistavat myös mittaukset raaka-ainevirrasta mahdollistaisivat erilaisen puuraaka-aineen ohjauksen erilaisia lopputuotteita varten. Hankkeessa tutkitaan myös teollisuuden sivutuotteena syntyvän koivutisleen ominaisuuksia lahonsuoja-aineena sekä tulehdusten hoidossa käytettävän kuusen pihkan koostumusta.


Hankkeen vetäjä: Saranpää, Pekka
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2340
Sähköpostiosoite: pekka.saranpaa@metla.fi

Muut tutkijat: Harju, Anni, PU (2007-08), Jyske, Tuula, VA (2011-12), Karppanen, Outi (2007), Mäkinen, Harri, VA (2007-09), Pesonen, Erkki (2007-11), Piispanen, Riikka, VA (2007-11), Tuimala, Aili (2007-09), Venäläinen, Martti, PU (2007-08)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute