Metla Hanke 3452

Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   
Tutkimushankeryhmä: Metsikködynamiikan ennustaminen ja simulointi

Tavoitteet

Hankkeella on kolme päätavoitetta. 1. Kehitetään menetelmiä, joilla metsikön puiden koko- ja laatujakauma voidaan kuvata ja sen tuleva kehitys ennustaa vaihtoehtoisille metsänkäsittelymenetelmille siten, että ennusteiden luotettavuus tunnetaan tai niistä voidaan antaa perusteltu arvio. Kehitettäviä menetelmiä sovelletaan Motti-ohjelmistossa. 2. Mottiohjelmiston kehittäminen monipuolisena tutkimuksen analyysivälineenä (TutkijaMotti) siten, että sen avulla voidaan tarkastella metsikön puuntuotannon rinnalla muita metsän käyttömuotoja ja arvoja. Tämä tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 3. Siirtää uutta tutkimustietoa käytäntöön kehittämällä ja ylläpitämällä julkista Motti-ohjelmistoa metsikön kasvatusta koskevan päätöksenteon tukijärjestelmänä.

Hankkeen vetäjä: Hynynen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2350
Sähköpostiosoite: jari.hynynen@metla.fi

Muut tutkijat: Ahtikoski, Anssi, RO (2007-11), Eerikäinen, Kalle, JO (2007-09), Kantola, Anu, VA (2007-08), Karlsson, Kristian, KA (2007-11), Lehtonen, Mika, VA (2007-10), Mäkinen, Harri, VA (2007-11), Ojansuu, Risto, VA (2007-11), Repola, Jaakko, RO (2007-11), Salminen, Hannu, RO (2007-11), Siipilehto, Jouni, VA (2007-11), Sirkiä, Seija, JO (2008-09)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute