Metla Hanke 3450

Metsänuudistamisen laatuketju siemenhuollosta taimikon varhaishoitoon

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Lisää hankkeesta  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: hyönteistuhot, integroitu torjunta, istutus, kylvö, laadun hallinta, maanmuokkaus, metsänuudistaminen, siementuotanto, sienituhot, taimituotanto, tietopalvelu
Tutkimushankeryhmä: Metsänuudistaminen ja taimikonhoito

Tavoitteet

Hankkeessa etsitään keinoja siemen- ja taimihuollon sekä metsänviljelyn laadun parantamiseksi kartoittamalla käytännön toimintaketjuja ja tutkimalla niissä esiintyviä ongelmakohtia ja tietoaukkoja seitsemässä osahankkeessa sekä tiedottamalla tutkimustuloksista tietopalvelu-osiossa:
 1. Laaditaan säätekijöihin perustuvia siemensatoennusteita ja ennustemalleja helpottamaan kuusen ja männyn siemenkeräyksien suunnittelua ja metsänuudistamisen päätöksentekoa.
 2. Kuusen siemenen saannin turvaamiseksi tutkitaan käpy- ja siementuhojen esiintymistä ja kehitetään siemenviljelyksille sopivia integroituja torjuntavaihtoehtoja.
 3. Siemenhuollon laatuketjua parannetaan idätystestikäytäntöjä yhdenmukaistamalla ja kenttäitävyyttä ennustavia testausmenetelmiä kehittämällä sekä selvittämällä havupuiden siementen keräysajankohdan ja esikäsittelyjen vaikutuksia siementen itämiseen ja orastumiseen.
 4. Taimisatojen laatua ja saantoa pyritään parantamaan selvittämällä patogeenisten sienien ja rikkakasvien leviämistä, haitallisuutta ja torjuntaa taimitarhalla.
 5. Taimihuoltoketjun riskejä kartoittaen ja toiminnassa esiintyviä ongelmia ratkaisten kehitetään "parhaat taimihuollon käytännön ketjut" ja laaditaan omavalvonta-järjestelmä tarhalta istutusalalle toiminnan laadun ylläpitämiseksi.
 6. Viljelytulosta parannetaan taimimateriaalin, maanmuokkausmenetelmän ja istutusajankohdan yhteensovittamisella erilaisilla kasvupaikoilla tutkimalla koneistutukseen soveltuvaa paakkutyyppiä, oikeaa istutussyvyyttä ja hienojakoisille maille soveltuvaa maanmuokkausta.
 7. Männyn kylvömenetelmiä kehitetään selvittämällä kasvualustan pienkäsittelyn, kylvöajankohdan ja metsikkö-/siemenviljelyssiemenen vaikutusta onnistumiseen ja taimien alkukehitykseen sekä vertaillaan männyn, kuusen ja rauduskoivun kylvöä ja istutusta rehevien maiden uudistamisessa.
 8. Metlan hankkeissa tuotettua metsänuudistamista palvelevaa tietoa ja muita kotimaisia sekä ulkomaisia tutkimustuloksia kootaan ja tiedotetaan Taimiuutiset-lehdessä ja Metinfossa sekä järjestetään seminaareja ja kursseja. Lisäksi osallistutaan yhteispohjoismaisten teemapäivien ja retkeilyjen järjestämiseen.

Lisätietoa hankkeesta

Osahankkeet

 1. Kuusen ja männyn kukinnan ja siemensadon ennustaminen
 2. Kuusen käpy- ja siementuhojen integroidun torjunnan mahdollisuudet
 3. Metsäpuiden siemenhuollon laatuketju: idätystestien yhdenmukaistaminen, siementen esikäsittelyt ja siementen keräysajankohdan määrittäminen
 4. Sienitautien ja rikkojen integroitu torjunta taimituotannossa
 5. Taimihuollon laatuketju
 6. Taimimateriaalin, maanmuokkauksen ja istutusajankohdan yhteensovittaminen
 7. Kylvömenetelmien kehittäminen ja kylvön käyttöalueen rajaaminen
 8. Metsänuudistamisen tietopalvelu

Hankkeen vetäjä: Luoranen, Jaana
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4869
Sähköpostiosoite: jaana.luoranen@metla.fi

Muut tutkijat: Haataja, Lauri, SU (2010), Harala, Eevamaria (2007-11), Heiskanen, Juha, SU (2007-11), Himanen, Katri (2008), Hokkanen, Tatu, VA (2007-11), Huitu, Otso, SU (2007-09), Juntunen, Marja-Liisa, SU (2007-09), Kaila, Annu (2007), Kaitera, Juha, OU (2007-11), Kilpeläinen, Jouni (2010), Kinnunen, Kaarlo (2007-11), Lilja, Arja, VA (2007-11), Nygren, Markku, SU (2007-11), Petäistö, Raija-Liisa, SU (2007-11), Poteri, Marja, SU (2007-11), Riikonen, Johanna, SU (2010-11), Rikala, Risto, SU (2007-11), Rossi, Pekka, SU (2009), Ruokolainen, Maija, VA (2009), Ruotsalainen, Seppo, PU (2007-08), Rytkönen, Anna (2011), Saksa, Timo, SU (2007-10), Savonen, Eira-Maija, PA (2007-09), Smolander, Heikki, SU (2007-11), Sutinen, Sirkka, JO (2010-11), Tervo, Leo, SU (2007-11), Tillman-Sutela, Eila, OU (2007-11), Viiri, Heli, JO (2007-11), Vuorinen, Martti, SU (2007-08), Ylioja, Tiina, SU (2007-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute