Metla Hanke 3448

Suometsien käsittelyn ja puunkorjuun uudet ratkaisut

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: hakkuupotentiaali, korjuukustannukset, puun korjuu, suometsät
Tutkimusohjelma: Suometsätalous

Tavoitteet

Metsänhoidon investoinneilla suometsien kasvu on saatu moninkertaistettua. Kasvusta hyödynnetään kuitenkin tällä hetkellä korkeintaan kolmasosa. Suurin syy heikkoon turvemaiden metsien hyödyntämiseen on harvennusten korkeat korjuukustannukset. Tutkimuksen tavoitteena on löytää metsän kasvatukseen ja puunkorjuuseen ratkaisumalleja, joilla turvemaiden harvennuspuu saadaan käyttöön. Hankkeessa selvitään turvemaiden korjuuoloja, biomassapotentiaalia ja siitä korjattavissa oleva määrä erilaisilla rajoitteilla. Tavoitteena on myös tutkia uusia hakkuutapoja, -menetelmiä ja -tekniikoita sekä niiden vaikutuksia metsiköiden kehitykseen ja tuottoon.

Hanke toimii Metsäntutkimuslaitoksen rahoituksella ja yhteistyökumppaneita ovat Metsäkeskus Etelä-Pohjanmaa, Metsäliitto Osuuskunta ja Metsäteho Oy.

Hankkeen vetäjä: Uusitalo, Jori
Metsäntutkimuslaitos, Parkanon toimipaikka, Kaironiementie 15, 39700 PARKANO
Puhelin: 029 532 4010
Sähköpostiosoite: jori.uusitalo@metla.fi

Muut tutkijat: Ala-Ilomäki, Jari, VA (2007-11), Haavisto, Maarit (2010), Heikkilä, Jani (2007), Laine, Jukka (2008), Niemistö, Pentti, PA (2008-11), Salomäki, Marika (2008-11), Siren, Matti, VA (2007)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute