Metla Hanke 3446

Verkostoituminen metsätalouden palvelutuotannossa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2009   Asiasanat: kustannustehokkuus, metsänhoitopalvelu, tilaaja-tuottaja -malli, verkostoituminen
Tutkimusohjelma: Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Hankkeessa tutkitaan verkostotalouden ajattelumallin soveltuvuutta metsätalouden palvelutuotantoon. Hanke jakautuu seuraaviin osakokonaisuuksiin: