Metla Hanke 3445

Metsänhoidon laadun hallinta

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2011   Asiasanat: laatujärjestelmä, laatutyö, metsän uudistaminen , taimikonhoito
Tutkimusohjelma: Metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää käytännön toimintaympäristöön soveltuvia metsänuudistamisen ja taimikonhoidon laadun hallinnan työkaluja. Metsänuudistamisen osalta on tavoitteena jalkauttaa laadunseuranta käytännön rutiinityöksi ja tukea metsänhoitoyhdistyksissä tapahtuvaa toimintaa menetelmäkehityksen, mittauskoulutuksen sekä tulosten tulkinta-avun muodossa. Hankkeessa selvitetään systemaattisen laatutyön vaikutusta metsänhoitoyhdistysten metsänuudistamistoimintaan, tutkitaan metsänuudistamisen laadunhallintaan soveltuvia prosessimittareita sekä testataan niiden toimivuutta käytännössä sekä vertaillaan käytettyjä uudistamiskustannuksia ja saavutettuun uudistamistulokseen.

Taimikonhoidon laatujärjestelmän kehitystyön tavoitteena on luoda tutkimukseen perustuvia taimikonhoidon laadunhallintatyökaluja. Kehitystyön keskeisimpänä tavoitteena on laatia alustava työn suorittajan omavalvontaan pohjautuva taimikonhoidon laadunvalvontajärjestelmä ja arvioida taimikonhoidon ajoituksen muutostarpeita taimikon laatutavoitteisiin nähden sekä taimikonhoidon oikea-aikaisuudella saavutettavia resurssisäästöjä käytännön toiminnassa.

Tulokset

Katso hankkeen Metsänuudistamisen laadun hallinta yksityismetsissä loppuraportti hankkeen sivuilta: Saksa, T. & Kankaanhuhta, V. 2007. Metsänuudistamisen laatu ja keskeisimmät kehittämiskohteet Etelä-Suomessa. Metsänuudistamisen laadun hallinta -hankkeen loppuraportti. Gummerus, Jyväskylä. 90 s.

Hankkeen vetäjä: Saksa, Timo
Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen toimipaikka, Juntintie 154, 77600 SUONENJOKI
Puhelin: 029 532 4834
Sähköpostiosoite: timo.saksa@metla.fi

Muut tutkijat: Kankaanhuhta, Ville, SU (2007), Rossi, Pekka, SU (2008-09), Smolander, Heikki, SU (2011)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute