Metla Hanke 3442

Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa -koordinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2012   Asiasanat: hillintä, ilmastonmuutos, metsäekosysteemi, metsäpolitiikka, metsäpuut, metsätuhot, sopeutuminen
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Hanke toimii Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa (MIL) -tutkimusohjelman koordinaatiohankkeena. Hankkeen tavoitteena on:
  1. suunnitella, ohjata, edistää, koordinoida ja hallinnoida tutkimusohjelman tutkimustoimintaa Metlan johdon, suunnitteluryhmän, vastuututkijoiden ja ohjausryhmän osaamisen avulla
  2. edistää ja koordinoida ohjelmaan liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä
  3. pitää yhteyttä sidosryhmiin ja rahoittajiin
  4. edistää tutkimushankkeiden tuloksista raportointia ja viestintää käyttäjille ja suurelle yleisölle.
Tutkimusohjelman www-sivut

Ulkopuolisen rahoituksen hankkeet

SNS-Network of Climate Change Risks on Forests (FoRisk), 2008–2009.
Rauduskoivun kyky sopeutua lämpenevään ilmastoon ja vesitalouden vaihteluihin muuttuvassa ilmastossa. Suomen Akatemia 2010–2013.

Verkostoyhteistyö

SNS-Network of Climate Change Risks on Forests (FoRisk), 2008–2009. Koordinaattori.
COST Action FP0703 Expected Climate Change and Options for European Silviculture (ECHOES). Työryhmän jäsen.

Tulokset

Koordinaatiohanke on edistänyt MIL-tutkimusohjelmaan kuuluvien tutkimushankkeiden toimintaa. Tutkimushankkeista 15 rahoitetaan pääasiallisesti Metlan budjettirahoituksella ja viiden hankkeen toiminta perustuu ulkopuoliseen rahoitukseen. Koordinaatiohanke on järjestänyt vuosittain kaksi ohjausryhmän kokousta, joissa on esitelty ohjelman tutkimustuloksia. Tutkijoille, sidosryhmille, medialle ja suurelle yleisölle ohjelman toimintaa ja sen tuloksia on esitelty esitelmien ja uutiskirjeiden avulla.

MIL-ohjelman koordinaattori on osallistunut kansallisen IPCC-työryhmän toimintaan, toiminut ohjausryhmän jäsenenä ISTO/ILMASOPU (MTT) -tutkimushankkeessa ja antanut lausuntoja liittyen muun muassa Kansalliseen ilmasto- ja energiastrategiaan. MIL-koordinaattori ja MIL-tutkijat ovat osallistuneet Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Kestävän Kehityksen -jaoksen esiselvityksen laatimiseen ilmastonmuutostutkimustarpeista.

Koordinaatiohanke on järjestänyt kaksi ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä (Network of Climate Change Risks on Forests) käsitellyttä pohjoismaista FoRisk-tutkimusverkostoseminaaria. Ohjelman koordinaattori toimii EU:n COST-verkostohankkeessa FP 0703 ECHOES, jota varten Metlan MIL-tutkijat – yhdessä muiden suomalaisten organisaatioiden metsäntutkijoiden kanssa – ovat laatineet Suomea koskevan maaraportin.

Julkaisut

Kasurinen, A., Peltonen, P.A., Holopainen, J.K., Vapaavuori, E. & Holopainen, T. 2007. Leaf litter under changing climate: Will increasing levels of CO2 and O3 affect decomposition and nutrient cycling processes? Dynamic Soil, Dynamic Plant 1: 58–67.

Kasurinen, A., Peltonen, P.A., Julkunen-Tiitto, R., Vapaavuori, E., Nuutinen, V., Holopainen, T. & Holopainen, J.K. 2007. Effects of elevated CO2 and O3 on leaf litter phenolics and subsequent performance of litter-feeding soil macrofauna. Plant and Soil 292: 25–43.

Oksanen, E., Kontunen-Soppela, S., Riikonen, J., Peltonen, P., Uddling, J. & Vapaavuori, E. 2007. Northern environment predisposes birches to ozone damage. Plant Biology 9: 191–196.

Darbah, J.N.T., Kubiske, M.E., Nelson, N., Oksanen, E., Vapaavuori, E. & Karnosky, D.F. 2008. Effects of decadal exposure to interacting elevated CO2 and/or O3 on paper birch (Betula papyrifera) reproduction. Environmental Pollution 155: 446–452.

Kostiainen, K., Kaakinen, S., Warsta, E., Kubiske, M.E., Nelson, N.D., Sober, J., Karnosky, D.F., Saranpää, P. & Vapaavuori, E. 2008. Wood properties of trembling aspen and paper birch after five years of exposure to elevated CO2 and O3. Tree Physiology 28: 805–813.

Riikonen, J., Kets, K., Darbah, J., Oksanen, E., Sôber, A., Vapaavuori, E., Nelson, N., Kubiske, M. & Karnosky, D. 2008. Carbon gain and bud physiology in Populus tremuloides and Betula papyrifera grown under long-term exposure to elevated concentrations of CO2 and O3. Tree Physiology 28(2): 243–254.

Riikonen, J., Syrjälä, L. Tulva, I., Mänd, P., Oksanen, E., Poteri, M. & Vapaavuori. E. 2008. Stomatal characteristics and infection biology of Pyrenopeziza betulicola in Betula pendula trees grown under elevated CO2 and O3. Environmental Pollution 156: 536–543.

Aphalo, P.J., Vapaavuori, E.M., de la Rosa, T.M. & Lehto, T. 2009. Does supplemental UV-B radiation affect gas exchange and RuBisCO activity of Betula pendula Roth seedlings grown in forest soil under greenhouse conditions? Plant Ecology & Diversity 2: 37–43.

Kontunen-Soppela, S., Parviainen, J., Ruhanen, H., Brosché, M., Keinänen, M., Kolehmainen, M., Thakur, R.C., Kolehmainen, M., Kangasjärvi, J., Oksanen, E., Karnosky, D.F. & Vapaavuori, E. 2009. Gene expression responses of paper birch (Betula papyrifera) to elevated CO2 and O3 during leaf maturation and senescence. Environmental Pollution. Environmental Pollution (3.11.2009). 10 p.

Kostiainen, K., Kaakinen, S., Saranpää, P., Sigurdsson, B.D., Lundqvist, S.-O., Linder, S. & Vapaavuori, E. 2009. Stem wood properties of mature Norway spruce after 3 years of continuous exposure to elevated [CO2] and temperature. Global Change Biology 15: 368–379.

Kotilainen, T., Haimi, J., Tegelberg, R., Julkunen-Tiitto, R., Vapaavuori, E. & Aphalo, P.J. 2009. Solar UV radiation alters alder and birch litter chemistry that in turn affects decomposers and soil respiration. Oecologia 161(4): 710–728.

Oksanen, E., Manninen, S., Vapaavuori, E. & Holopainen, T. 2009. Near-ambient ozone concentrations reduce the vigour of Finnish deciduous trees, Betula and Populus species. Ambio Special Report 38(8): 413–417.

Parviainen, J., Vapaavuori, E. & Mäkelä, A. (ed.) 2009. COST action FP0703 - ECHOES. Country report Finland. 50 p.

Peltonen, P.A., Vapaavuori, E., Heinonen, J., Julkunen-Tiitto, R., Holopainen, J.K. 2010. Do elevated atmospheric CO2 and O3 affect food quality and performance of folivorous insects on silver birch? Global Change Biology 16, 918–935.

Riikonen, J., Percy, K.E., Kivimäenpää, M., Kubiske, M.E., Nelson, N.D., Vapaavuori, E. & Karnosky, D.F. 2009. Leaf size and surface characteristics of Betula papyrifera exposed to elevated CO2 and O3. Environmental Pollution (11.8.2009). 7 p.

Vapaavuori, E., Holopainen, J.K., Holopainen, T., Julkunen-Tiitto, R., Kaakinen, S., Kasurinen, A., Kontunen-Soppela, S., Kostiainen, K., Oksanen, E., Peltonen, P., Riikonen, J. & Tulva, I. 2009. Rising atmospheric carbon dioxide concentration partially masks the negative effects of elevated ozone in silver birch (Betula pendula Roth). Ambio 38(8): 418–424.

Kontunen-Soppela, S., Riikonen, J., Ruhanen, H., Brosché, M., Peltonen, P., Kangasjärvi, J., Auvinen, P., Paulin, L., Keinänen, M., Oksanen, E. & Vapaavuori, E. 2010. Differential gene expression in senescing leaves of two silver birch genotypes in response to elevated CO2 and tropospheric ozone. Plant, Cell and Environment, accepted.

Hankkeen vetäjä: Vapaavuori, Elina

Muut tutkijat: Jalkanen, Anneli (2010-11), Lauri, Pekka (2011), Niinistö, Sini, VA (2012), Sievänen, Risto, VA (2010-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute