Metla Hanke 3437

Männyn ja kuusen patogeenisienien sopeutuminen paikalliseen ilmastoon sekä kaukokulkeutuminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2007-2012   Asiasanat: endofyytit, endophytes, ilmastonmuutos, juurikääpä, kariste, kuusi, metsän terveys , mänty, sienitaudit, surmakka, tervaroso
Tutkimusohjelma: Metsäekosysteemien toiminta ja metsien käyttö muuttuvassa ilmastossa

Tavoitteet

Useimmat metsätaudit Suomessa ovat sienien aiheuttamia. Sääolosuhteilla on huomattava vaikutus metsätautien kehitykselle, ja siksi on todennäköistä, että muutokset ilmastossamme vaikuttavat merkittävästi metsiemme terveydentilaan.

Tässä hankkeessa selvitetään, missä määrin eräiden maassamme esiintyvien patogeenisten sienilajien populaatiot voivat muuntua ilmaston muutoksen seurauksena. Tutkimuksen kohdelajit ovat männyn neulaskaristetta aiheuttava männynsiniharjakka, männyllä versosurmaa aiheuttava surmakka, kuusenjuurikääpää aiheuttava juurikääpä sekä kuusen neulasissa yleisesti elävä kuusenlymyharjakka. Yhtenä tämän työn tavoitteena on arvioida sieni-itiöiden kaukokulkeutumiseen vaikuttavat tekijät. Lisäksi tutkimme kahden maahamme etelästä mahdollisesti leviävän uuden tulokassienen esiintymistä.

Tervasroso on viime aikoina yleistynyt Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa. Selvitämme sitä aiheuttavan isäntäkasvia vaihtavan sienilajin nykylevinneisyyden tarkoituksena aloittaa pitkäaikaisseuranta. Pitkäaikaisseurannan tuloksien avulla voidaan parhaiten selvittää ilmaston ja muidenkin mahdollisesti muuttuvien ympäristötekijöiden vaikutusta tutkittavan taudin epidemiologiaan.

Männyn neulaskariste aiheuttaa Baltian maissa ja Etelä-Ruotsissa merkittävästi runsaammin tuhoja männyntaimikoissa kuin meillä. Selvitämme männyn eri alkuperien ja neulaskaristetta aiheuttavan siniharjakan alkuperien vuorovaikutusta infektiokokein. Tarkoituksemme on arvioida todennäköisyys sille, että neulaskariste lisääntyy ilmaston lämmetessä.

Seminaarit

5th International Dothistroma Alliance Research Meeting, 30th August, 2011, Finnish Forest Research Institute, Suonenjoki
Seminar on Forest Pathology, 6th April, 2011, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 8th December, 2010, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 16th April, 2010, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 30th November, 2009, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 1st April, 2009, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 16th April, 2008, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 19th November, 2007, Finnish Forest Research Institute, Vantaa
Seminar on Forest Pathology, 23rd April, 2007, Finnish Forest Research Institute, Vantaa.

Seminar web pages before year 2007 can be found from the pages of the project 3298.


Tulokset

Montesclaros-julistus

Julistuksessa kansainvälinen metsäpatologiyhteisö ottaa kantaa riskialttiiseen, runsaasti patogeenejä levittävään kasviainekauppaan. Julistus IUFROn sivuilla

Punavyökariste

Punavyökariste on löydetty suomalaisilta männyiltä. Punavyökariste (Dothistroma septosporum) on sienitauti, joka aiheuttaa nuorten mäntyjen neulasten ruskettumista ja varisemista. Tämä sieni on löydetty Suomesta vuonna 2008 useilta paikkakunnilta. Tähän mennessä kertyneiden havaintojen perusteella punavyökariste esiintyy Suomessa männyllä alle kahden metrin korkeudella olevissa oksissa. Keski-Euroopassa punavyökariste on aiheuttanut merkittäviä tappioita mm. mustamännyllä. Euroopan kasvinsuojelujärjestö EPPO on kuitenkin arvioinut, että toisin kuin muualla maailmassa, tämä sienitauti ei ole Euroopassa ollut erityisen tuhoisa, eikä sitä siksi ole listattu karanteenilajiksi. Taudin tunnistaa punertavista osista ruskettuneissa neulasissa ja ympäri neulasen ulottuvista punaruskeista "vöistä". Lisätietoja nettiosoitteesta: http://www.metla.fi/tiedotteet/2008/2008-06-06-punavyokariste.htmlHankkeen vetäjä: Müller, Michael
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5451
Sähköpostiosoite: michael.mueller@luke.fi

Muut tutkijat: Hantula, Jarkko, VA (2008), Kaitera, Juha, OU (2008-11), Vuorinen, Martti, SU (2008-12)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute