Metla Hanke 3434

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma -koordinointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2010   
Tutkimusohjelma: Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tavoitteet

Metsävaratietojärjestelmän ja metsäsuunnittelun tutkimus- ja kehittämisohjelma (MSU) poikkeaa rakenteeltaan Metlan muista tutkimusohjelmista. MSU on oikeastaan toimija- ja tutkijaverkosto, johon ei hallinnollisesti kuulu yhtään tutkimushanketta.
 • MSU:n tarkoituksena on tehostaa metsätalouden toimijoiden, metsätietojen tuottajien, tieto- ja viestintäteknologiasovellusten kehittäjien ja tutkijoiden vuorovaikutusta.
 • Ohjelmakoordinaatio tarjoaa vuorovaikutukseen tukipalveluita. MSU:n toimintaa ohjaa ohjausryhmä, jonka kokoonpano on laaja ja monipuolinen. Jäseninä on asiantuntijoita tutkimuksen lisäksi muun muassa maa- ja metsätalousministeriöstä, yliopistomaailmasta, metsäteollisuudesta ja käytännön metsätaloudesta. Ohjausryhmä pitää tärkeinä kokonaisuuksina tiedon kokoamista ja välittämistä eri organisaatioissa käynnissä olevista tutkimus- ja kehittämishankkeista, -haasteista ja -resursseista. Lisäksi ohjausryhmässä korostetaan kohdennetun viestinnän merkitystä esimerkiksi teemaseminaarien, kohderyhmille räätälöityjen tilaisuuksien ja lehtiartikkelien avulla. Erityisen tärkeänä ohjelmaryhmä pitää tutkimustulosten yhdistämistä synteeseiksi.

  Hankkeen vetäjä: Kurttila, Mikko
  Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
  Puhelin: 029 532 3262
  Sähköpostiosoite: mikko.kurttila@metla.fi

  Muut tutkijat: Anola-Pukkila, Aimo, JO (2007-10), Hirvelä, Hannu, VA (2010), Hyvönen, Pekka, JO (2008), Kärkkäinen, Leena, JO (2010), Mäkelä, Helena, VA (2010), Mäkinen, Harri, VA (2009), Nuutinen, Tuula, JO (2007-09), Sirkiä, Seija, JO (2009)


  Sivun alkuun

  Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
  Palaute