Metla Hanke 3431

Kasvihuonekaasujen laskenta ja raportointi

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2025   Asiasanat: Kansainvälinen ilmastopaneeli, YK:n ilmastosopimus, hiilivarannot, kasvihuonekaasut, kioton sopimus, maaluokat, maankäyttö ja maankäytön muutokset
Tutkimushankeryhmä: Muut viranomaistehtävät

Tavoitteet

Hanke vastaa YK:n ilmastosopimuksen mukaisesta, maankäyttöön ja maankäytön muutoksiin liittyvästä kasvihuonekaasujen raportoinnista ja raportoinnin kehittämisestä mukaan lukien Kioton sopimuksen mukainen raportointi.

Hankkeen vetäjä: Tuomainen, Tarja
Metsäntutkimuslaitos > Luke, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2190
Sähköpostiosoite: tarja.tuomainen@luke.fi

Muut tutkijat: Alm, Jukka, JO (2011-12,2015), Balazs, Andras (2012-13), Haakana, Markus, VA (2011-15), Heikkinen, Juha, VA (2011,2015), Ilvesniemi, Hannu, VA (2011,2015), Laiho, Raija, PA (2015), Larmola, Tuula (2014), Lehtonen, Aleksi, VA (2011-15), Ollila, Paula, VA (2011-15), Penttilä, Timo, VA (2012,2015), Perttunen, Jari, VA (2011-15), Riihimäki, Henri (2013), Sievänen, Risto, VA (2015)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute