Metla Hanke 3429

Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2011   Asiasanat: ekologinen kantokyky, elinpiirit, hirvieläimet , hirvituhot, hyödyt, metsätalous, monimuotoisuus
Tutkimushankeryhmä: Metsätuhojen hankeryväs

Tavoitteet

Hirvien määrä on kasvanut ja myös yhteiskunnan kannalta hirvien ja hirvieläinten merkitys on lisääntynyt. Eri intressiryhmien tavoitteet hirvitiheyden määrittämisessä ovat kuitenkin olleet ristiriidassa keskenään ja vaihtelevat suurestikin alueittain. Tämän vuoksi paikallistasolla olisi saatava päätöksentekijöiden tueksi tietoa hirvien ja muiden hirvieläinten ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Hirvimäärien kasvaessa ja ongelmien kärjistyessä tarve monitieteisempään tarkasteluun on jatkuvasti lisääntynyt. Tässä hankkeessa tarkastellaankin hirvieläimiä sekä hyöty- että haittaeläimenä aina hirven ravinnonkäytöstä maaseudun elinvoimaisuuteen asti. Tutkimuksen osahankkeissa tuotetaan tietoa 1) maiseman rakenteen vaikutuksista hirvituhojen esiintymiseen ja sijoittumiseen sekä hirvikannan tiheyteen ja 2) hirven metsätaloudellisista ja metsäekologisista vaikutuksista sekä 3) hirven yhteiskunnalle tuottamista taloudellisista arvoista ja sosiaalisista asenteista. Osatulosten synteesinä voidaan arvioida hirvieläinten yhteiskunnallinen kantokyky (alueellinen tavoitetiheys), joka muodostuu ekologisten, metsätaloudellisten ja eri intressiryhmien erillisten tavoitteiden kompromissina.

Hankkeen vetäjä: Matala, Juho
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 5275
Sähköpostiosoite: juho.matala@metla.fi

Muut tutkijat: Aarnio, Jukka (2007-11), Heikkilä, Risto (2007-09), Härkönen, Sauli (2007-08), Lilja, Arja, VA (2007), Niemi, Milla (2009), Nikula, Ari, RO (2007-11), Ollikainen, Iina (2007), Petäjistö, Leena, VA (2007-11), Rytkönen, Anna (2007), Selby, Ashley (2007-10), Tanskanen, Ari (2010)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute