Metla Hanke 3428

Valtakunnan metsien inventoinnin menetelmät

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2010   Asiasanat: estimointi, luotettavuuden arviointi, maankäyttö, maankäytön muutokset, otanta-asetelma, satelliittikuvat, valtakunnan metsien inventointi
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsätalouden ja metsäympäristön tietovarannot

Tavoitteet

Metsien inventointimenetelmien kehitys on aloitettu Suomessa 1900-luvun alussa. Tutkimushanke jatkaa tätä metodista kehitystä. Se sisältää maastoinventoinnin otannan tutkimuksen ja suunnittelun, tuloslaskennassa tarvittavien mallien laatimisen sekä tuloslaskennan menetelmien tutkimuksen ja kehityksen. Hankkeessa kehitetään sekä maastomittauksiin että yhdistettyihin maastomittauksiin ja kaukokartoitustietoihin perustuvia inventointimenetelmiä. Metodeja sovelletaan Suomen valtakunnan metsien inventoinnissa, josta ne siirtyvät osittain muiden maiden inventointeihin. Kehitystyön tuloksena Suomen valtakunnan metsien inventointi on yksi maailman edistyneimmistä. Hanke tuottaa ja julkaisee monilähdeinventointiin perustuvat kunnittaiset ja karttamuotoiset metsävaratiedot. Osahankkeessa 1 kehitetään YK:n ilmastosopimuksen edellyttämää maankäytön ja maankäytön muutosten metsiin liittyvää kasvihuonekaasujen raportointia ja huolehditaan käytännön raportoinnista mukaan lukien Kioton pöytäkirjan vaatimukset.

Hankkeen vetäjä: Tomppo, Erkki
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2170
Sähköpostiosoite: erkki.tomppo@metla.fi

Muut tutkijat: Englert, Daisy (2006-08), Haakana, Markus, VA (2006-08), Heikkinen, Juha, VA (2006-10), Henttonen, Helena, VA (2010), Ihalainen, Antti, VA (2006), Innala, Heikki-Pekka (2010), Katila, Matti, VA (2006-10), Mäkelä, Helena, VA (2006-07,2010), Mäkisara, Kai, VA (2006-10), Pakkala, Timo (2006), Tonteri, Tiina, VA (2007), Tuomainen, Tarja, VA (2006-07,2010), Vainikainen, Nina (2006-07,2009-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute