Metla Hanke 3427

Metsäpolitiikan uudistuvat tarpeet ja Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen painopisteet -esitutkimus

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006   Asiasanat: ilmastopolitiikka ja kansainvälinen mets, maaseutu- ja yrittäjyyspolitiikka, metsien suojelu, metsänomistuksen kannattavuus, metsäpolitiikan ohjauskeinot, metsäsektorin tulevaisuuden skenaariot, virkistys- ja ulkoilupolitiikka
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on identifioida ne keskeisimmät metsäpolitiikan kohdealueet, jotka lähivuosina tarvitsevat tutkimuksellista panostusta, ja joita tutkimuksen keinoin voidaan lähestyä. Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen nykyiset aihealueet kartoitetaan. Tämän pohjalta suunnitellaan tutkimuksen tulevat painopistealueet. Hankkeessa arvioidaan myös Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen sisäinen ja ulkoinen yhteistyö sekä tutkimustiedon välittämiskäytännöt tutkimustiedon käyttäjille. Näiden pohjalta laaditaan suunnitelma yhteistyön ja tutkimustiedon välittämisen kehittämiseksi. Tutkimushankkeen tarkoituksena on tiivistää Metlan yhteiskunnallisen tutkimuksen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä, tehostaa sidosryhmätoimintaa, sekä palvella Metlassa käynnistyvää tutkimusohjelmasuunnittelua yhteiskunnallisen tutkimuksen osalta.

Tulokset

1. Hankkeen resursseista huomattava osa ohjattiin maa- ja metsätalousministeriön tilaamaan Kansallisen metsäohjelman taustatyöhön. Tästä julkaisiin raportti: Hetemäki et al. 2006: Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015: Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin. Metlan työraportteja 26.

2. Hankkeessa toimitettiin sidosryhmähaastattelut Metlan ekonomisen ja yhteiskunnallisen tutkimuksen intressiryhmille. Näiden tulokset on koottu raporttiin: Enroth, R-R ja K. Valtonen: Sidosryhmähaastattelut Metlan yhteiskunnallis-taloudellisen tutkimuksen kehittämisen pohjaksi: yhteenveto.

Hankkeen vetäjä: Uusivuori, Jussi
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5505
Sähköpostiosoite: jussi.uusivuori@metla.fi

Muut tutkijat: Enroth, Raija-Riitta, VA (2006), Harstela, Pertti, SU (2006), Hetemäki, Lauri, VA (2006), Hynynen, Jari, VA (2006), Hänninen, Harri, VA (2006), Hänninen, Riitta, VA (2006), Laturi, Jani, VA (2006-07), Leppänen, Jussi, VA (2006), Ovaskainen, Ville, VA (2006), Petäjistö, Leena, VA (2006), Seppälä, Risto, VA (2006), Sevola, Yrjö, VA (2006), Toropainen, Mikko, JO (2006), Tyrväinen, Liisa, RO (2006), Valtonen, Kari, VA (2006), Vanhanen, Heidi, VA (2006), Viitala, Esa-Jussi, VA (2006)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute