Metla Hanke 3426

Aines- ja energiapuun korjuuteknologia ja logistiikka

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2010   Asiasanat: bioenergia, logistiikka, metsäenergia, metsäteknologia , puunhankinta, puunkorjuu, simulointi
Tutkimusohjelma: Uudistuvat puutuotearvoketjut ja puunhankintaratkaisut

Tavoitteet

Hankkeen kokonaistavoitteena on analysoida muuttuvien puunhankinnan toimintaympäristön ja käytäntöjen vaikutuksia metsäoperaatioiden organisointiin, logistiikkaan ja talouteen sekä puunhankintayritysten että metsäkoneyrityksen näkökulmista Suomessa ja EU:n jäsenmaissa.

Osahankkeessa 1 selvitetään puunhankinnan uusien organisointimallien (mm. alueyrittäjyys) vaikutukset puutavaran hankinnan teknologisiin ja logistisiin ratkaisuihin sekä kustannuksiin. Lisäksi tavoitteena on selvittää muutosten vaikutukset henkilöstön osaamisvaatimuksiin sekä toimihenkilö- että kuljettajatasolla. Osahankkeessa 2 kehitetään muiden alojen tutkimustietoon pohjautuen kansainvälisen metsäteknologian siirron malli, jota testataan ja kehitetään edelleen empiirisesti case-tapausten analyysilla. Lisäksi tutkitaan suomalaisen koneteknologian ja toimintamallien vientimahdollisuudet EU25 maissa ottaen huomioon sekä metsäolosuhteiden (maasto, puusto) että organisaatiorakenteiden vaikutukset teknologian kilpailukykyyn . Kolmannen osahankkeessa kehitetään sekä paikkatietojärjestelmiin että kenttämittauksiin perustuvia menetelmiä, joilla voidaan arvioida leimikko-, alue- ja maatasolla pyöräkonealustaisten metsäkoneiden soveltuvuutta puunkorjuuseen. Osahankkeessa 4 tutkitaan ja kehitetään metsäkoneiden automatiikkaa ja metsäkoneiden maastoliikkuvuutta erityisesti huonosti kantavilla maaperillä.

Hankkeen vetäjä: Asikainen, Antti
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3250
Sähköpostiosoite: antti.asikainen@metla.fi

Muut tutkijat: Ala-Ilomäki, Jari, VA (2006-08), Anttila, Perttu, JO (2008-10), Emer, Beatrice (2007-08), Jylhä, Paula, KA (2006-07), Laitila, Juha, JO (2006-10), Mola-Yudego, Blas (2009), Nuutinen, Yrjö, JO (2006-10), Parikka, Heikki, VA (2006), Prinz, Robert, JO (2007-08), Routa, Johanna (2008), Rummukainen, Arto, VA (2006), Röser, Dominik, JO (2006-10), Selkimäki, Mari (2009), Sikanen, Lauri, JO (2006-08), Väätäinen, Kari, JO (2006-09)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute