Metla Hanke 3425

Puuston ja ilmaston merkitys ojitettujen suometsiköiden vesitaseessa

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2007   Asiasanat: haihdunta, hydrologia, ilmasto, kunnostusojitus, latvuspidäntä, pohjavesi, sadanta, suometsät, valunta, vesitase
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on määritää ojitetun rämemetsikön vesitaseen komponenttien suhteet ja erityisesti haihdunnan ja latvuspidännän osuus vesitaseesta eri ilmastoissa. Metsikkötasolla selvitetään latvuspidännän osuus kokonaissadannasta. Lisäksi selvitetään pohjavedentason ajallinen ja paikallien jakauma saralla ja riippuvuus puusto- ja säätunnuksista. Puutasolla selvitetään männyn haihdunnan riippuvuus sää-, kasvupaikka- ja puutunnuksista ojitetulla rämeellä perustuen mittauksiin ja olemassaoleviin malleihin. Tulosten pohjalta suometsien biologis-ekologinen kunnostusojitustarve voidaan arvioida aiempaa tarkemmin, yhdistää taloudellisiin laskelmiin ja tämän perusteella priorisoida toimenpiteiden kohdentaminen. Käytäntöä varten laaditaan ohje kunnostusojituksen päätöksentekoon.

Hankkeen vetäjä: Hökkä, Hannu
Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimipaikka, PL 16, 96301 ROVANIEMI
Puhelin: 029 532 4528
Sähköpostiosoite: hannu.hokka@metla.fi

Muut tutkijat: Ahti, Erkki, VA (2006-07), Alenius, Virpi, RO (2007), Koivusalo, Harri, JO (2007), Laine, Jukka, PA (2007), Lauren, Ari, JO (2007), Repola, Jaakko, RO (2007), Sarkkola, Sakari, VA (2006-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 12.06.2012
Palaute