Metla Hanke 3424

Kansainvälistymisen vaikutus Suomen puumarkkinoihin ja sahateollisuuden liiketoimintaan

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2009   Asiasanat: kansainvälistyminen, liiketoimintastrategiat, raakapuumarkkinat, sahateollisuus
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet - Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Tavoitteet

Tutkimushanke tuottaa syvällistä tietoa kansainvälistymisen vaikutuksista puumarkkinoihin ja erityisesti sahateollisuuteen Suomessa ja arvioi toimialan tulevaisuuden kehitystä toimintaympäristön muuttuessa. Kansainvälisen integraation edetessä Suomen ja muiden Euroopan maiden puumarkkinoiden tuleva kehitys riippuu pitkälti metsäteollisuuden uusien investointien määrästä ja ajoituksesta erityisesti Itä-Euroopassa. Suomen metsäsektorin tulevaisuuden kannalta on tärkeää tutkia, millaisia strategiavalintoja metsäsektorilla toimivat yritykset ovat tehneet kansainvälistyvillä markkinoilla ja miten tehdyt valinnat ovat vaikuttaneet yritysten taloudelliseen tulokseen. Tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin sahatavaran ja raakapuun ulkomaankauppavirtojen suuntautumista ja sahateollisuuden investointien sijoittumista. Tutkimukseen sisältyy myös massa- ja paperisteollisuuden investointeja ja liiketoimintaa koskevia osia siltä osin kuin niillä on yhteyksiä sahaliiketoimintaan ja sen kehittämiseen yrityksissä. Esitutkimusvaiheessa on tehty tarkennettu tutkimushankkeen suunnitelma, analysoitu puun hintakehitystä Suomessa, Liettuassa ja Virossa, kartoitettu aineistolähteitä ja kehitetty kotimaista ja ulkomaista yhteistyöverkostoa.

Hankkeen vetäjä: Viitanen, Jari
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimipaikka, PL 68, 80101 JOENSUU
Puhelin: 029 532 3033
Sähköpostiosoite: jari.viitanen@metla.fi

Muut tutkijat: Hänninen, Riitta, VA (2007), Ihalainen, Tanja (2007), Leskinen, Pekka, JO (2006-08), Lähtinen, Katja (2006-07,2009), Malinen, Jukka, JO (2006,2009), Mutanen, Antti, JO (2007-09), Ollonqvist, Pekka, JO (2008-09), Sevola, Yrjö, VA (2006,2009), Toppinen, Anne (2006-07)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2012
Palaute