Metla Hanke - Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen

Julkaisut

(Yhteensä 11)

[  Referoidut julkaisut  |  Muut julkaisut  ]

Referoidut julkaisut

2013

Miina, J. & Saksa, T. 2013. Perkauksen vaikutus männyn kylvö- ja luontaisen taimikon kehitykseen ja taimikonhoidon ajanmenekkiin. Metsätieteen aikakauskirja 1/2013: 33-44. [pdf]

2010

Lehtosalo, M., Mäkelä, A. & Valkonen, S. 2010. Regeneration and tree growth dynamics of Picea abies, Betula pendula and Betula pubescens in regeneration areas treated with spot mounding in southern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 25(3): 213-223. [CrossRef]

Saksa, T. & Miina, J. 2010. Perkaustavan ja -ajankohdan vaikutus männyn istutustaimikon kehitykseen Etelä-Suomessa. Metsätieteen aikakauskirja 2/2010: 115-127. [pdf]

2008

Härkönen, S., Miina, J. & Saksa, T. 2008. Effect of cleaning methods in mixed pine-deciduous stands on moose damage to Scots pines in southern Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 23(6): 491-500. [CrossRef]

2007

Saksa, T. & Miina, J. 2007. Cleaning methods in planted Scots pine stands in southern Finland: 4-year results on survival, growth and whipping damage of pines. Silva Fennica 41(4): 661-670. [pdf]

2006

Kaila, S., Kiljunen, N., Miettinen, A. & Valkonen, S. 2006. Effect of timing of precommercial thinning on the consumption of working time in Picea abies stands in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 21: 496-504. [CrossRef]

Muut julkaisut

2014

Siipilehto, J., Valkonen, S., Ojansuu, R., Hynynen, J., Miina, J. & Saksa, T. 2014. Metsikön varhaiskehityksen kuvaus MOTTI-ohjelmistossa. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 2014(286). 43 s. [pdf] [html]

2011

Lehtosalo, M., Mäkelä, A. & Valkonen, S. 2011. Laikkumätästettyjen uudistusalojen vesottuminen. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 46-49. [pdf]

Miina, J., Saksa, T. & Valkonen, S. 2011. Männyn taimikoiden laatu tuoreen kankaan kasvupaikoilla. Metsätieteen aikakauskirja 1/2011: 39-45. [pdf]

2009

Hytönen, J., Kiljunen, N. & Poteri, M. 2009. Finland. In: Willoughby, I., Balandier, P., Scott Bentsen, N. & Claridge, J. (eds.). Forest vegetation management in Europe. COST Action E47, COST Office Brussels. p. 25-32. [pdf]

2008

Valkonen, S. 2008. Metsän uudistaminen. Julkaisussa: Rantala, S. (toim.). Tapion taskukirja. 25. uudistettu painos. Metsäkustannus, Helsinki. s. 145-163. ISBN 978-952-5694-26-0


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 07.11.2015
Palaute