Metla Hanke 3423

Taimikonhoidon menetelmien kehittäminen

[  English  |  Tavoitteet  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2010   Asiasanat: kilpailu, harvennus, kasvu, perkaus, sekametsä, taimikonhoito, vesakontorjunta
Tutkimushankeryhmä: Metsänuudistaminen ja taimikonhoito

Tavoitteet

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimustuloksia taimikonhoidon menetelmien kehittämiseksi, jotta sen toteuttamista uhkaavia ongelmia voidaan lievittää ja taimikot saadaan hoidettua tulevaisuudessakin. Tavoitteena on laatia luotettavat toimintaohjeet tärkeimpiin taimikonhoidon päätöksentilanteisiin. Keskeiset tutkimus- ja kehittämiskohteet ovat

1. Taimikoiden kehitysdynamiikan tunteminen

2. Taimikon kehityksen hallinnan välineet

3. Taimikon käsittelyn ajoituksen vaikutus työvoimantarpeeseen, kustannuksiin ja taimikon kehitykseen

4. Taimikonhoitotöiden toteutuksen kehittäminen

5. Tulosten vienti käytäntöön

Hankkeen vetäjä: Valkonen, Sauli
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 5507
Sähköpostiosoite: sauli.valkonen@metla.fi

Muut tutkijat: Hytönen, Jyrki, KA (2008), Miina, Jari, JO (2006-10), Päätalo, Marja-Leena, MU (2006-10)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2013
Palaute