Metla Hanke 3422

Ihmistoiminnan vaikutus metsien hiilitaseeseen ja monimuotoisuuteen

[  English  |  Tavoitteet  |  Tulokset  |  Hankkeen vetäjä  |  Tutkijat  |  Julkaisut  |  Tiedotteet  |  Metla Tutkimus  ]

Kesto: 2006-2011   Asiasanat: biodiversiteetti, biodiversiteettisopimus, ilmastosopimus, maan hiilivaraston muutos, maaperän orgaaninen aines, metsien hiilinielu, seurantamenetelmien kehitys
Tutkimushankeryhmä: Erillishankkeet 1 - Metsäekosysteemien rakenne ja toiminta

Tavoitteet

Tutkimus tuottaa uutta tietoa metsäluonnon monimuotoisuudesta sekä monimutoisuuden säilyttämisen ja hiilen sidonnan välisistä kytkennöistä. Hankkeessa kehitettävät ja täydennettävät mallit auttavat ennustamaan metsien kehitystä ympäristöolosuhteissa, jotka poikkeavat nykyisistä esim. ilmastonmuutoksen tai muuttuvien metsänhoitomenetelmien johdosta.

Tavoitteiden toteuttamiseksi hankkeessamme työskennellään kolmella tasolla:

I. Kohdelajien ekologia ja lajiston suhde ekosysteemin toimintaan

II. Metsikön kehitys

III. Alueellinen vaihtelu

Hiilen sitoutuminen metsien biomassaan, lahopuustoon ja maaperään hidastaa ilmastonmuutosta (video)

Katso myös hanke Muuttuvat metsäpaloregiimit pohjoisissa havumetsissä

Tulokset

I. Kohdelajien ekologia ja lajiston suhde ekosysteemin toimintaan

II. Metsikön kehitys

III. Alueellinen vaihtelu

Tuloksia tutkimusryhmämme edellisistä projekteista: http://www.metla.fi/hanke/3306/

Julkaisut

Esitelmät ja posterit

Final seminar on Forest ecology and challenges in the forest modeling, at the Finnish Forest Research Institute, Vantaa, Finland, 15 December 2011

Presentation at GEO-Carbon Conference: Carbon in a changing world, FAO, Rome, Italy, October 24-26, 2011

Presentation at Metsätieteen Päivä (a Day of Forest Science) Helsinki, Finland, October 26, 2011

Presentation at 'International Scientific-Practical Conference on INNOVATION AND TECHNOLOGIES IN FORESTRY, 22-23 March, 2011, St.Petersburg, Russia

Presentation at Metsätieteen Päivä (a Day of Forest Science), Helsinki, Finland, November 4, 2010

Presentation at IMC9 - The Biology of Fungi, Edinburgh, UK, 1-6 August 2010

Presentation at IUFRO Conference on Multipurpose Forest Management, Niigata, Japan, September 20-25, 2009

Presentation at '6th International Symposium on Ecosystem Behavior BIOGEOMON 2009', June 29 - July 3, 2009, Helsinki, Finland

Presentation at '21st New Phytologist Symposium. The ecology of ectomycorrhizal fungi', 10-12 December 2008, Montpellier, France.

Presentation at '51st Annual Symposium of International Association of Vegetation Science (IAVS) - Frontiers of Vegetation Science', September 7-12, 2008, Stellenbosch University, South-Africa.

Presentation at 'Nordic workshop on habitat structure and nature quality', May 14-15, 2008, Roskilde, Denmark.

Presentation at the ForestSat'07 conference , November 5-7 , 2007, Montpellier, France.Hankkeen vetäjä: Mäkipää, Raisa
Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimipaikka, PL 18, 01301 VANTAA
Puhelin: 029 532 2197
Sähköpostiosoite: raisa.makipaa@metla.fi

Muut tutkijat: Härkönen, Sanna, VA (2009-11), Lehtonen, Aleksi, VA (2007-08), Linkosalo, Tapio, VA (2008-09), Peltoniemi, Mikko, VA (2007-08), Penttilä, Reijo, VA (2008-09), Siitonen, Juha, VA (2008-11)


Sivun alkuun

Tämä sivu on tuotettu Metlan tietokannasta 31.12.2014
Palaute